(c) saijankirjat

 

Viestit syys-lokakuu 2016. Marraskuulla en kirjoittanut vaan koostin e-kirjoja. Joulukuun2016 viestit ovat jo UUDET VIESTIT-blogisivulla.

 

7.9.2016    Selitämme siis tänään uuden järkeilyn sellaisesta tuotteesta joka teille on täysin jäänyt unholaan maailmassanne, sillä saatte sen takaisin täysin koskemattomana kuten sen jaoitte heille antaen voimanne pois.

Estämme kaikkea vapautumasta tuotteen ympärille tuhoisasti vaan se jae kertoo teille ennakolta minkä aarteen saatte takaisin että voitte sen ansiosta iloita tuotteestanne. Sillä saatte sen ansiosta kaiken menetetyn elämänmuotonne takaisin, ettekä valaise enää kaikkea niin kiivaasti luonteellenne ominaisesti ilman vapauttavaa tietoa menetetystä aarteestanne joka sallii teidän kuunnella toisianne ja sijaita missä tahansa haluattekaan.

 

SALAINEN ARVOKAS OMINAISUUS

 

Omistatte siis tavattoman arvokkaan olemuksen toisella puolella rajaa. Jos tahdotte sellaisen saavuttaa uudelleen, on oltava usein hyvin kaunis käytökseltään ja kuunneltava sisäistä ääntään. Vaan se saavutuksenne kerrataan sitten lopussa hyvin kauniisti että saatte pitää tämän mainitun esineenne että valaisette sen avulla kaikkea kauniimpaa ja rikkaampaa ominaisuutta elämässänne.

 

Esitätte vastaväitteitä usein miten sellaista ei saata olla lainkaan olemassa elämässänne, mutta kenties esitätte vastaväitteitä sitten vasta saatuanne sen haltuunne miten saatoittekaan olla niin väärässä.

 

Selitämme vastaavasti kerran sitten lisää saavutuksistanne, vaan se salaisuus kutittelee vielä jalkapohjissanne tavallaan että tiedätte jo jotain vaan saatteko, ette ole vielä varma. Estämme kaikkea vapautumasta liian nopeasti sillä arvostamme kuitenkin kaunista käytöstä enemmän kuin sellaista miten käyttäydytte sopimattomasti kun havaitsette jotain kiiluvan kaunista omistamista itsellenne.

 

EI ENÄÄ ORJUUTTA, EI ENÄÄ VELKAA

 

Sen tavan omistaa olette perineet heiltä hallitsijoiltanne jotka esittivät ainoastaan sellaista jaetta miten sallivat kaiken kummuta kauniin ainoastaan silloin jos olette alamaisia ja olette tyytyväisiä siihen alamaisuuteenne.

 

Sillä ei heillä ole sen kummempaa aarretta annettavaksi kuin mihin te itse pystytte vielä parempaankin olemukseen. Saattelette usein heidän näkemyksiään päivissänne miten kuljette vailla päämäärää siten toteuttaen heidän pyrkimyksiään orjuutetusta kansakunnasta.

 

Vaan sekin jää heillä yritykseksi että teitä omistaisivat, on se niin alhaista heidän tahtonsa mukaan kulkea. Vaan se sattuu meitäkin sieluumme kuunnella teidän valitustanne miten olette jälleen olleet orjia olevaisuutenne ilman vapaata tahtoanne toteuttaa kauniimpaa sanomaa elämästänne.

 

Selitämme usein teille uudistuksia miten voitte saavuttaa jalansijan sille kauniimmalle sanomalle joka lähtee juuri nyt tällähetkellä kulkemaan maailmassanne pikavauhtia eteenpäin. Olette saavuttaneet useankin henkilön voimin sellaisen vapauden takaisin, että olette selviytyneet suuresta koettelemusten ajasta ilman haavereita suurempia.

 

Vaan se aika ei koskaan enää saavu takaisin, ettekä ole kenellekään velkaa. Sen voimme taata yhdessä tuumin kaiken sellaisen puolesta minka takia olemme taistelleet puolestanne.

 

AUTTAJAT NOSTAVAT MEITÄ

 

Etsimme vapaita olentoja ruumiillistamaan sanomaa olevaisen taivaan, joka saapuu usein vain sellaisen taidon kera joka esittää miten ruumiillistatte useitakin uusia henkilöitä luoksenne auttajiksenne, maallisia olentoja. Sillä kaipaatte apua miten kukin sen kerrotte.

 

Olemme selvittäneet sen verran luonanne kertomianne asioita että suvaitsette nyt huolia heitä auttajia luoksenne enemmänkin saapumaan ettekä hyljeksi heidän tarjoamaansa kättä tavallaan että teitä nostavat uudelleen nousuun olevaisuudestanne, alhaudesta pois.

 

KEVEYS SAAPUU ELÄMÄÄMME

 

Estämme paljonkin kontakteja olemasta liian vapautettuja, vaan se jae on uusi kohtaus sellaisesta tapahtumasta joka kannattelee useitakin uusia kevyempiä olevaisuuksia onnen kuin tiedätte mahdolliseksi. Ettekä havaitse miten keveys saapuu elämäänne, vaan sen tunteen jaatte kuitenkin ystävienne kanssa ja vapautatte heitäkin yksi kerrallaan saapumaan samaan olevaisuuteen kanssanne.

 

Usein jätätte toisia kavereitanne taakse vaan se on tehtävä kuitenkin myös, jolloin saatatte nähdä miten ovat he toisia jäljessä eivätkä tahdo edistyä lainkaan. Ovat siinä voimakastahtoisia, vaan ovat vapaan tahtonsa mukaan ja voitte heitä rohkaista myöhemmin jos ovat silloin vielä voimakkaammin suuntautuneet uudistavaan näkemykseen kaikesta.

 

KATSOIMME SIVUSTA MIELETTÖMYYKSIÄ

 

Selitämme uudelleen kaikille useinkin miten saatoittekaan suvaita niin alhaisia olentoja luonanne. Mutta olette selvittäneet sen tragedian jo valmiiksi mielessänne että teitä istuisi ketään huomioimatta suuremmin niitä olentoja jotka sellaisen toteuttivat suunnitelman, miten saavuttivat teidän työnne avulla suuremman jalansijan ja lähtivät lopulta järjettömään matkaan suuntaan väärään ja sallitte vain kaiken tapahtua katsoen sivusta mielettömyyksiä joille ette mitään kyenneet tehdä.

 

 

 

Olitte vain sellaisia olentoja voimattomia, tietämättömänä uudesta olevaisuudestanne joka saapui juuri nyt luoksenne noutamaan kaikkia kyytiinsä ja saattelemaan uusia jäseniä uuteen nousuun.

 

KUKAAN EI OLE TÄYDELLINEN

 

Sillä näette miten saapuu useitakin henkilöitä uusia näköpiiriinne ja ovat he valmistautuneet täydellisen olevaisina pakkauksina miten kukin kykynsä ja puutteidensa mukaan. Vaan ovat he täydellisiä kaikessa kokonaisuudessaan, sillä ette saa koskaan ajatella jotain olevan niin täydellistä olemassa että häneltä jotain täysin vikoja puuttuisi.

 

Koskaan emme ole lainkaan selittäneet miten jokin olento voisi olla niin puhtaan täydellinen että roskan roskaa emme havaitsisi käytöksessään. Mutta senkin olette jo ymmärtäneet miten olette kukin kanssanne olleet ruumiillisesti liian täydellisen tavoittelijoita, vaikka selitättekin unessanne miten olette vain tavallisia olentoja.

 

Estämme sellaisen tiedon väärän tavoittelua miten jaatte toisinaan toisillenne että kaiken pitäisi olla vain selitystä vaille valmista ja olette sitten kaiketi valmiita saavuttamaan valaistumisen omassa luonanne. Vaikka kaiketi olette tietoisia siitäkin puolesta miten kuitenkaan kaiken ei tarvitse lainkaan olla niin kaikenkaikkisen täydellistä kuin vielä nyt oletatte.

 

VIERASKIELISTEN KANSSA KESKUSTELEMINEN

 

Selitämme uudelleen kaiken että saavutatte kauniin jakeen luonanne juuri nyt. Sillä olette vapauttaneet toisenne kahleista maallisista juuri nyt tällä hetkellä ja olette kavunneet sellaiselle juurelle varjoisan puun joka saattelee toisia olentoja luoksenne laskeutumaan, vaikka eivät osaakkaan vielä puhua kieltänne.

Vaan ovat ne henkilöt kuitenkin sellaisia olentoja jotka kykenevät keskustelemaan mielessään, eivätkä sekoa milloinkaan sanoissaan vaikka esittäisitte uusia näkemyksiänne millä tahansa kielellänne.

 

JOKAISELLE UUSI TAITOJEN TASO

 

Kiinnostumme kaikista olennoista joilla on täysi tahto valaista toisia ympärillään parhaan kykynsä mukaan, sillä tarvitsette heitä olentoja mukaanne seuraanne toistaiseksi kyetäksenne valaisemaan toisia asukkaitanne uudistumaan, eivätkä olisi lainkaan niin säikkyjä miten sen teette. Vaan olettavat teidän kulkeutuneen taidoissanne uudelle tasolla olevaisuuden, ja jakavat sellaisen näkemyksen kanssanne että niin olette siirtyneetkin uudelle pykälälle tasonne ja kertovat he sellaistakin miten ovat he vielä alempana. Vaan ovat sen havainneet kuitenkin miten saavuttavat kaikki olevaisuuden uuden yhtämatkaa toisten kera.

 

TAVANOMAISUUDESSA PYSYMINEN TAI EDISTYMINEN

 

Innostumme selittämään jälleen kaiketi liian leveästi asiaa, vaan sekin jae edesauttaa kaikkea maallista luomakuntaanne uudistamaan järkeilyään miten saavutatte edistymistä, ettekä aina havaitse kaikkea tapahtunutta. Sellaista jaetta kerromme siis tänään miten olette edistyneet kuitenkin huomattavasti entisestä elämästänne ja kerrotte totena sellaista tarinaa miten mahtavasti keskuudessanne jatkossa edistytään jatkossa.

 

Edistämme usein jakeitamme lähtemään uuteen nousuun luonanne että näkisitte miten ovat toiset alamaisia ja toiset nousemassa ylös arvoonsa, ettekä arvostele kuitenkaan heitä jäljelle jääneitä olevaisuuden kannattajia jotka mielellään pysyttelevät kaikessa tavanomaisessa maailmassa.

 

Estämme heitä vajoamasta alaspäin ja kerromme myöhemmin heillekin mistä kaikessa on kyse, mutta sitä ennen saavutamme kanssanne jalansijan uuden maan ja kerromme heille sitten uudelleen miten saavutitte kaiken omalla työllänne sisäisellä palollanne joka tahtoi suorastaan vetää teidät ulos tyhjyydestänne ja teitte kaiken vain sellaisella tarmolla joka ihmetytti itseännekin.

 

TUKEVAMPI MAAPERÄ, ISOIN OSAMME

 

Selitätte usein heille toisille jälkeenjääneille miten saavutitte yllättäin tukevamman jalansijan, ettekä havainneet minkään enää pettävän askeleissanne ja jatkoitte eteenpäin kunnes saavuitte näkemyksessänne täysin uudelle maaperälle. Eikä siinä havaittu puutteita näkökyvyllenne enää lainkaan, vaan esititte mietteissänne miten saatoittekaan havaita vain sellaisen pienen määrän olemustanne aiemmin ettekä lainkaan sitä isointa, suurinta osaanne joka saatteli olemustanne suoraan taivaan porteille.

 

PORTTI VAPAUTEEN YKSI KERRALLAAN

 

Vaan selitätte usein itsellenne miten saavutitte usein näkemyksenne helpommin kuultavaksi toisille ja näitte miten kokivat he kaikki samaa, ja saavuitte niille porteille kauniille kunnes avasitte porttinne vapauteen yksi kerrallaan luonanne.

 

Selitämme kaikkea laveasti siis näin tehden miten saavutatte tavoitteenne kyllä ennenpitkää ja niin tehden saatte nähdä kaiken paremmin asetelmanne maailmassanne, sillä saavutte sellaiselle olevaisuuden tasolle miltä nähden kaikki on aiempaa helpompaa saavuttaa pisteenne.

 

PORTTIEN AUKEAMISEN ODOTTELU

 

Sillä saavutatte samalla uuden näkemyksen kaikesta elämästänne ympäröivästä, ettekä valaise mitään siitä vielä tässä vaiheessa. Vaan sitten kun olette kulkeutuneet sinne saattelemaan porteille tuttavianne, olette saapuneet itsekin pisteeseen josta teidän on helpompi lähteä eteenpäin autettuanne ensin kaikkia muita luoksenne saapumaan sinne kerääntymään odottaaksenne niiden porttien aukeamista.

 

TOISTEN INNOITTAMANA ETSIMÄÄN PALKITSEVAA TIETÄ

 

Selitämme näin pitkästi että näette miten kaikki tapahtuu, sillä vaikeaa on ensin aloittaa se tie. Ettekä osaa suunnistaa aiempaa näkemystänne käyttäen enää lainkaan, vaan on otettava käyttöön uusi näkemys jonka uudistatte luoksenne saapumaan silloin kun olette merkin tavallaan antaneet ja jatkaneet sellaista polkua jota seuraatte eteenpäin mielellänne ettekä väkisin.

 

Sellaista näkemystä olette jo odottaneetkin pitkään ja tahdotte valaista vain vahvasti uutta reittiänne. Siitä tiedätte olevanne uudella polullanne miten se suorastaan kulkeutuu eteenne uudenlaisena polkuna jota lähdette kulkemaan ettekä mitenkään oleta edes sen saapuvan minnekään suureen onneen, satamaan sellaiseen, vaan esitätte että on se vain polku muiden joukossa.

 

Kerrotte miten lähdette usein kertomaan toisille sen suunnasta ja lähdette usein ensin itse etsimään sen suuaukkoa nähdäksenne sisään. Vaan kertovat he toiset jo mitä siellä sisällä piilee ja lähdette heidän innoittamanaan kertomaan toisille, ja näin kulkeudutte kukin kerrallaan sinne pohjalle olevaisuuden joka vastaanottaa kykynne uudistuneen ja palkitsee kaikki työstään.

 

Selitämme näin tälläkertaa ja kuunnelkaa kaikkea uutta mitä kuulette toisille tapahtuneen, vaan on se merkki viitoitetusta polusta jolle ovat astuneet ja on teidän vuoronne tehdä se seuraavaksi.

 

KAIKILLA ON TAITO ONNEEN

 

Alati palvotte niitä oletettuja henkilöitä jotka ovat kaiken jo nähneet ennakolta ja kulkevat käsi kädessä oman itsensä kanssa. Vaan se hetki jonka itse kukin näette, on vain yksi sellainen etappi tiellänne. Eikä sellaista taitoa ole vain tärkeillä ihmisillä vaan ihan kaikilla.

 

Joten olkaa valppaina kuuntelemaan uutta matkaanne joka alkaa pian silmienne edessä, ja lähtekää iloissanne ja vapautettuina olentoina matkaan. Ettekä valmistaudu siten turhaan mitenkään vaatimattomasti, vaan olette niin suurenmoisia onnen omistajia jo kuten olettekin.

 

Selitätte toisillenne onneanne ja sallimme sen tapahtua, sillä uudistatte toisianne jo pelkällä läsnäolollanne sitten myöhemmässä vaiheessa, kun kuuntelevat totuuksia joita kerrotte heille uutena asiana.

 

KYSYMYS ESITETÄÄN ONNEN PORTILLA

 

Edistämme usein jakeitamme saapuvia että lähtisitte matkaan ja näin teimme tälläkertaa ollen varovaisia kertomasta liikaa. Vaan kaiken saatte tietää vasta sitten onnen portilla oletteko valmistautuneet. Kysymme silloin kysymyksen johon odotamme vastausta, miten kerrotte olevanne kyllä valmistautuneet ja odotatte vain kertomuksemme jatkumista.

 

Ehkä se kaikki on vielä teille oudolta kuulostavaa, mutta oletatte olevanne sitten jälkeenpäin uudistuneita mieleltänne joten on se teillä vaikeampaa nyt tällähetkellä vielä aavistaa mitään tapahtuvaa ennenkuin oletatte kuitenkin kasvavanne hieman edellisestä muodostanne sisäänpäin tavallaan että ymmärrätte sen sisäisen onnenne valtavuuden joka sallii aina kulkea joukossanne osananne ja vapautatte sen aina jos vain itse olette valmis ja niin tahdotte tehdä, ette lainkaan sitä aiemmin.

 

KAIKKI LIITTYY SISÄISEEN POLKUUN

 

Sillä kaikki tämä liittyy ainoastaan teidän sisäiseen polkuunne valoon takaisin ettekä valaise itseänne vielä tarpeeksi nähdäksenne sen polkunne, vaan oletamme sen tapahtuvan ihan pian miten lähdette lentoon ja saavutatte pisteen sen mistä puhumme juuri nyt. Selitämme uudelleen myöhemmin vaan tässä tämän päiväinen tietonne olkaa hyvät ja näkemiin, olkaa kauniita kuten olettekin!

 

--

 

ONNI KESTÄÄ TÄLLÄKERTAA

 

 

 

 Hei, olisiko teillä sananen hänelle yksinäiselle ihmiselle?  Sanoisimme kaiketi kaikille yhteisesti että tulkaa ja luottakaa onnenne kestävän tälläkertaa, sillä olette siinä oikeassa.

 

Selitätte usein kaiken liian mutkikkaasti ajatellen pelkkää valhetta silmillenne eteen, eikä siinä mitään huonoa ole tavallaan. Vaan sekin ratkaisu on täysin oma asianne, vaan se kuitenkin saapuu näköpiiriinne myöhemmin liian mustana aikana sitä muistellessanne.

 

KATSE TULEVAISUUTEEN

 

Etsimme koko ajan teille kumppaneita elämäänne joita voisitte luottaa saapuvan useitakin jos sellaista rinnallenne toivotte, ettekä sitten kuulosta enää lainkaan niin onnettomalta kuten vielä teette. Salaatte kaverinne toisiltakin, vaan olette suvainneet kaiken aloittaa kuitenkin alusta sillätavoin matkustaen alati mielessänne uudella tavalla, että suunnatkaa katseenne myös tulevaisuuteen.

 

Siten ainoastaan saatte sen vastauksenne, sillä matkustaessanne olette nenä kohti määränpäätä ettekä taaksepäin eikö niin. Istutte vaiti penkillänne ja olette jännittyneitä miten saapuessanne teidät otetaan vastaan uudessa kohteessa ja oletteko kenties liian vaatimaton heidän ystäväkseen.

 

Sellaisen taidon suvaita kanssajäseniänne olette täysin unohtaneet joka olisi tarpeen juuri tällä maailman hetkellänne kun olette liian kauaksi ajautuneet siitä hiekkarannastanne joka olisi se oivallinen paikka keskustella ja palata menneisyyteenne, joka oli joskus niin täysin erilainen kuin voitte kuvitella mahdolliseksi.

 

Selitämme ehkä vielä liian pitkään vaan se merkitys sillä katseenne suuntauksella on valtava, sillä ette suorastaan lähde edes matkaan ellette ensin kohdista katsettanne uuteen matkan määräänne, sellaisen haluamme vahvistaa sanomamme.

 

ITSE VOI TOIVOA

 

Sellaisen matkan määrän voitte itse keksiä luonanne, onko se jotain mistä olette aina haaveilleet. Vaan se saattaa olla myös jotain tuottavaa keksintöä kuten jalostamanne ajatus uudesta maailmantaloudesta joka sallii kaikkien osallistua kauniilla tavalla päivittäisiin ohjelmiinne ja päätöksentekoon, vaan sellaista ette omista.

 

Kunnes lähdette suuntaamaan sitä katsettanne uuteen matkaan olette valmistautuneet ainoastaan siten keräämällä tarpeellisia tavaroitanne matkaan ettekä kuitenkaan kerännyt sitä arvokkainta tarvikettanne joka saattaa olla monillakin matkassa vain harvoin. Vaan se kuitenkin on lähes elintärkeä olemus kanssanne, rinnallanne kulkemassa ja sen kerromme sattuvan vain harvoille että osaavat sellaisen omaisuuden ylläpitää matkassaan.

 

TYHJÄ VAUNU ARVOKKAIMMALLE TAVARALLE

 

Esitätte varautunutta henkilöä vaikka olette kaikkea muuta kuin varovainen, sillä osaatte kyllä matkustaa ja säilyttää sen varovaisuutenne tarpeen tullen. Vaan sekin matka loppuu alkuunsa jos ette sysää ensin tavaraliikennettänne vauhtiin, että lähtisi se turhan olemuksen ihailu ensin matkaansa pois ja jäljelle jäisi vain tyhjä vaunu sitä tarviketta varten jonka vuoksi juuri lykkäsitte ne tavaranne ensin matkaan pois elämästänne kuormittamasta päiväänne.

 

MATERIASTA LUOPUMINEN

 

Sillä kaikki se tavara liittyy siihen omistamiseen josta teidän täytyisi päästä eroon, ettekä valaise asiaa miksi vielä. Vaan selitätte että on se varmaan esillä liikaa elämässänne se materialistinen elämä.

 

MITÄ SAAMME TILALLE?

 

Selitämme miksi luovutte ensin niistä turhista omistuksistanne sillä kaiketi arvaatte mitä saatte sen kaiken tyhjän tavaran tilalle, kysymme?

 

Selitämme ensin, vaan sen näette kyllä itsekin myöhemmin että on se kaikki tullut tilalle paljon enemmän tarviketta sisältävää omaisuutta kuin aiemmin ja sallitte kaiken kulkea kauttanne uudistaen ympäristöänne, siten poistaen ja vahvistaen kiinnikkeitänne ympärillenne.

 

Kerromme vielä kaiken uudelleen sisältävän sellaisen viestin erilaisen miten selvisivät he hengissä pelkän pyhän hengen omistajina eikä heillä ollut siinä valittamista mistään, sillä näimme senkin ajan miten lähtivät kuitenkin vielä etäämmäksi saalistamaan uutta pyyntivälinettä matkaansa.

 

Ehdotamme siis kaikille kerääville omaisuuksia rakastaville jäsenille että kuunnelkaa miten ovat he toiset kuunnelleet toisia lähteitä jotka kehottavat luopumaan kaikesta maallisesta taakastaan että matka olisi heillä helpompi taittaa, vaikka ovatkin jo kovasti luopuneet uskostaan ja sellaisesta henkisyydestä. Vaan on se heille paljon turmiollisempaa luopumista.

 

Esitämme että palaatte jäseniksi sellaisen taivaan ja maan yhdistelmän jossa kertaatte useitakin opinkappaleitanne uudelleen lukien rivi riviltä.

 

EI ENÄÄ EPÄILIJÖITÄ

 

Sillä näette pian minkä muutoksen se taivaallinen väliintulo sattuu tuomaan eteenne lopulta päästyänne lukemisessanne loppumetreille, sillä kaiken näette itse silloin eikä ole heitä enää epäilijöitä jotka lähettäisivät useitakaan voimattomia pyrkyreitä tuhoamaan taivasten töitä. Sillä ovat he jo voimattomia eivätkä lainkaan osallistu enää yhteisiin tapaamisiimme taivaassa ja maassa, sillä vapautuivat juuri äsken otteestaan maallisesta ja lähtivät he vaeltamaan kohti määräämätöntä kohtaloa sellaista joka sallitaan ainoastaan nuhdelluille olennoille, ei koskaan sellaisille Luojan säätämille lapsille joita te olette itse.

 

VALON ENKELEIDEN TYÖRAUHA

 

Lähdimme matkaan mekin saapuessamme eilen vielä kohteeseemme, vaan sekin jae on vielä kerrottavana mitä juuri eilen siis tapahtui ja olette viisaita henkisesti ollen lukenut sen jakeemme jossa sen tapahtuman kerromme.

 

Esitämme pyynnön teille kaikille taata olennoille valon enkeleiden sellainen työrauha, että sallivat he palata luoksenne juuri tänään ettekä lähtisi enää karkuun valoaan. Vaan sallitte sen häikäistä kuten tekee silmillennne mutta lähdette kuitenkin saalistamaan heitä mietteissänne ettekä vapauta pelkoa luoksenne, olemme varmoja.

 

Ehkä näette paljonkin uutta asiaa silmillenne mutta ette ole siitä hurjistuneet mielessänne ettekä vaadi päitä vadille sellaisten olentojen jotka suotta valmistelevat teille tietä eteenpäin.

 

NÄHDÄ VALO OMIN SILMIN

 

Selitämme näin tehden että näkisitte valmiit jäsenenne olemassa olevina kuuntelijoina ja sallimme sen vapautuksen saapua viimein silmillenne miten kohdistatte sen katseenne uudelleen aina sellaiseen tapahtumaan joka lähti vain keräämään voimaansa ja olitte kaiken todistajina hiljaisina katselijoina ettekä puuttuneet asioiden kulkuun.

 

Ehkäisemme tapahtumasta mitään kamalaa katseellenne josta saattaisitte säikähtää, vaan on se tarpeen joillekin henkilöille viimein nähdä kaikki todellisena. Ettekä lähde saattelemaan siten vääriä ominaisuuksia valon, että näette kyllä mikä on todellista ja mikä harhaa.

 

LUONNOLLINEN KESKUSTELU SUOJELIJAN KANSSA

 

Ehkä jatkamme mietintöjämme myöhemmin, olemme siinä mietteissämme että monilleko tästä olennosta kertoisimmekaan. Ehkä sallivat toisen sen saattajan saapua lähelleen vaan ovatko kaikki yhtä suosiollisia, emme voi olla varmoja vielä tässä vaiheessa. Sillä salaatte usein tahtoanne esiintymästä voimakkaana, jolloin emme voi tehdä mitään päätelmää oletteko tosissanne yrittämässä vai ette.

 

Kerromme kuitenkin hänestä olennosta joka on täysin olemassa oleva kumppani ja jos tahdotte, olette hänen kanssaan keskustelemassa ettekä siinä tilanteessa havaitse edes olevan mitään kummallista tapahtumaa. Vaan täysin luonnollinen on se keskustelunne oman itsenne suojelijan kanssa.

 

Sellaiseksi häntä saattaisimme kutsua, sillä suojelijoita teillä riittää useitakin joten olkaa huoleti ja kantakaa murheenne kokoon siten vapauttaen sen taakkanne kuljettavaksi kevyemmäksi ja palautukaa arvoonne oikeaan ihan itse omin voiminenne.

 

Sillä sellaiseen olette täysin kykeneviä, ettekä osaa vielä arvata millä tavoin aloitatte mutta näette sen vastauksen silmillenne pian.

 

EDESMENNEET

 

Olkaa huoleti, kertaamme vielä ja näytämme teille kuuntelijoitanne lisääkin jos tahdotte. Vaan se taito palaa aikojen kuluttua uudelleen miten väitätte heidän varastaneen useitakin perheenjäseniä luokseen asumaan ja näette heidät kaikki koossa yhdessä, palautuen sille samalle tasolle olevaisuuden missä he kaikki sijaitsevat.

 

Selitämme, vaan olemme päätökseen saapuneet, olkaa hyvä.

 

8.9.2016  Esitämme jälleen onnistuneen havainnon sellaisen tarinan, miten olette suuntautuneet kauemmas korkeammalle, kunnes olettekin suunnistaneet suorastaan aivan korkeimmalle tasanteelle elämässänne.

 

Jolloin saavutte sille pisteelle jatkossa millä kaikki onnistuu ja on täysin oma valintanne oletteko jäseniä kauniin maan vai taivaan kappaleiden omistajia suorastaan. Mutta kuitenkin olette sellaisen polun suorittaneet joka sallii kummankin vaihtoehdon olla totta ja tulla nähdyksi siten todellisena, miten olettekaan edistäneet sellaista ajatelmaa hyvistä onnistumisistanne ja se tämä tällainen tapaus elämässänne on kuitenkin aivan omaa luokkaansa.

 

HUOMATTAVAN POSITIIVINEN ELÄMÄNMUUTOS

 

Eikä siinä havaita edes mitään erikoista tapahtuneen vaan on se täysin kuten kaikki muukin arkiäiväinen elämässänne tapahtuva muutos kuitenkin. Olematta kuitenkaan sellaisen arkipäivän tapahtuma joka jäisi huomaamatta jäseniltänne, vaan olette kyllä kaikki täysin tietoisia sellaisesta uudesta tuulesta joka suorastaan tempaisi teidät mukaansa ottaen kauniimpaa vaellusta kohti.

 

Esitämme seuraavan jakeen siten valaisten sellaista tarinaa joka sallii kuulla asioiden oikean laidan silloin kun lähennyitte sellaista ajanjaksoa joka tähän kaikkeen teitä saatteli matkassaan ja saitte nähdä jotain omituista katseellenne. Sillä saavutitte silloinkin sellaisen paremman näkökyvyn että sallivat he valaista useaakin uutta esinettä ja mallia ympärillään olematta tietoinen ollut niistä aiemmin.

 

NÄKY ÖISELLÄ TAIVAALLA (HARJOITUS)

 

Siksi juuri saattelemme teidän ajatuksianne näin tarkasti että sallitte kuitenkin kaiken saapua hyvän elämäänne kunhan vain ensin olette sen kaiken todellisena nähneet ja sellaisen taidon saatte tänään omistaa, sillä olemme päättäneet paljastaa kaiken silmillenne olkaa hyvät!

 

Kerromme ensin miksi sallimme kaiken tapahtua vasta tänään, vaan on siinä salaisuus kumottu luonaan sitten paremmin ja olette suorastaan kaipaavia olentoja jo seuramme suhteen. Joten valaiskoon iltataivaanne tänään paremmin kuin koskaan eiemmin maatanne kaunista. Vaan on sekin jae sitten oltava kaiken arvoinen missä paljastamme uuden merkityksen sille kaikelle näylle jonka kohtaatte öisellä taivaallanne.

 

Selitämme ensin onko se kaikki jollakin tavalla vaarallista ja kerromme kaikille että suorastaan on se vaarallista heille jotka eivät siitä mitään ymmärrä, vaan ovat mieltään vailla mielipuolisia kuunnellen teitä viisaampia ja ovat he valmistautuneet siten huonosti kaikkeen tällaiseen tapahtumaan. Mikä saattaa olla täysin totta luomakunnassane aina toisinaan että saattelevat he jäseniään sitten valaisemaan sen merkitystä mitä se saattoi tarkoittaa.

 

Olemme valmistelleet teille siis salaisuuden verhon aukeamisen joten olkaa kuulolla ja nähkää kaikki totena kuten olettekin totta te jokainen luonanne ja elätte yhdessä vailla vaaroja, tuntien sen kaiken yhtenäisyyden joka teitä yhdistää.

 

VANHOJEN IHMISTEN VIISAUS

 

Olette varmaan nähneet kaikkea kamalaa mielestänne, vaan on se kuitenkin valaiseva aatos kauniimpi vastustaa kuin sellainen jokin nälänhätä jonka olette myös kokeneet te Suomen maan kansalaiset. Eikä teillä ollut silloin juurikaan mitään mistä ammentaa ateriaanne, vaan selvisitte juuri ja juuri. Vaan se vahvisti luonnettanne sillä havaitsette yhä miten teitä muistuttavat he vanhemmat henkilöt miten tärkeää on olla ateriansa suhteen kiitollinen ja olla vaiti sellaisesta tapahtumasta joka sallisi kaiken päättää aterianne suhteen.

 

Sillä sanovat he vanhemmat ihmiset jotain siihen suuntaan, kuten kuunnelkaa oletteko valaisseet puhettanne soljuvaa että varoisitte kuitenkin suulaita olemasta ja kertomasta jotain harkitsematonta ympärillenne.

 

Sellaisen taidon soisimme teidän yhä muistavan ja oppivan uudelleen, mutta muistatteko vielä heitä henkilöitä jotka olivat niin viisaita puheissaan kysymme?

 

SANOJEN TURMIOLLINEN VOIMA

 

Usein teillä jää huomioimatta sellaiset pienet merkitykset sanojen joita päästelette suustanne kuin pienet suulaat sammakot kuravedessään, ettekä valaise mikä voima ja valta onkaan kätketty sellaisiin omituisiin korahduksiin suorastaan.

 

Meidän korviimme kuulostavat ne juurikin korahduksilta, joten olkaa tarkkoina oletteko muistaneet tarkistaa ensin arvionne suusta pääsevien jakeiden suhteen. Oletteko havainneet miten saavuttavat ne muiden korvat ja ovat suorastaan turmiollisia toisille henkilöille jos ovat ne ilkeämielisesti jaettu kuuluville, sillä kuuntelette usein näennäisen tarkkaamattomina ympäristöänne.

 

SUURELLA KORVALLA KUUNTELEMINEN

 

Vaan on se todellisuus kuitenkin toinen ja kuuntelette suurella korvalla kaikkea sellaista uutta asiaa jota juuri nytkin jaamme, sillä näennäisesti olette kuuntelevia vaan kuuletteko sittenkään.

 

Olemme havainneet osan halkeavan suorastaan omaisuutensa omistamisesta, vaan se salaisuus suunnitelmistanne on jäsenenne tiedossa jo aiemmin kuin sellaista aioitte edes suustanne päästää valloilleen. On se sellainen taito jäsentenne kesken vallitseva kyky olemassa oleva tälläkin hetkellä että kuunnelkaa toistatteko heidän puheitaan joita olette kuunnelleet aiemmin vai oletteko ihan omia ajatuksianne jakamassa ympärillenne, tuoreita ja aavistuksen verran kuvitteellisia mielestänne.

 

Vaan sekin tunne jää teillä taka-alalle kunhan jäsenenne kuuntelevat samaa ja näkevät kukin kohdallaan miten ovatkin kaikki suorastaan naurettavan helppoja ominaisuuksia kuunnella ja olla vaiti sellaisen tiedon kohdatessaan.

 

PELKOKAAPUJEN KARISTAMINEN

 

Salaatte yhä ympärillänne olevia auttajia saapumasta, vaan se salaisuus tulee julki ennen pitkää. Ettekä valaise heidän avullaan juurikaan mitään uutta maapallollanne ettekä usein edes huomaa heidän vaikutustaan ympäristöönne, niin tottuneita olette jo heidän seuraansa. Vaan on se kuitenkin valtava etu teille että ovat mukananne kulkien päivissänne ja salaatte kaiketi vain siksi että olette hieman peloissanne yhä vielä vaikka saattaisitte kyllä karistaa jo ne pelkokaapunne menemään matkoihinsa ja valaista kaiken kirkkaudellanne mittaamattomalla määrällä valoa.

 

Sellaisen tarinan kerromme jolla ei ole vastustusta enää sitten jatkossa, joten olkaa liittymässä uuteen valoverkkoon joka saapuu luoksenne tänä iltana etsiessänne taivaaltanne sitä kuutanne jota ilman ette useinkaan maailmaanne valaise. Sillä ainoa valonlähteenne on öisin se taivaankappaleenne saapuva kuutamo.

 

KUUNTELEMME TÄHDISTÖJÄ MYÖS

 

Esillä ovat ne kaikki tähdistöt joille voisitte terveisiänne lähettää. Sillä olette saapuneet heidän jäsenikseen suorastaan sillä tavalla kuunnellen heidänkin puhettaan mielessänne, että salaatte vain kaiken katseeltanne kunnes näette suoremmin.

 

Selvästi olettekin valaiseet itse jo mielestänne kaikkea, vaan on se kuitenkin vielä pieni valo jonka saatte aikaan. Ettekä kuuntele vielä jotain sellaista uutta sanomaa joka voisi kertoa miten lisätä sitä volyymia uuteen taitoonne, sillä kaikki on mahdollista mitä saatatte kuvitella mahdolliseksi.

 

Vaan se merkitys kaikkeen löytyy sisältänne, sillä olette kyllä valaisseet ympäristöänne uusilla ajatuksilla. Mutta oletteko suostuneet sisäiseen työhön, olemme huolestuneita siitä puolestanne sillä toisinaan olette ajatuksia vailla oleva henkilö joka suorittaa vain työpäiväänsä toisen perään ollen vaiti kaikesta kauniista ympärillään olevasta.

 

Sellaisen tarinan siis saatte kuulla tänään ollen esillä itse tänään mielessänne siten tehden että kuunnelkaa sitä iltataivastanne laulaako se teille suorastaan jotain säveliä vai oletteko suvainneet saapua lainkaan katsomaan, emme osaa sanoa.

 

PYYNTÖ TÄHDILLE

 

Selitämme kuitenkin vähän lisää sen varalta että käsitätte kaiken väärin laatimamme ajatuksen, vaan se jae kuuluu täten: suvaitkaa esittää luonanne pyyntö tähdille kohdistettu jolla esitätte mieleisenne vaatimuksen suoristaa jotain asioita ympäristössänne jotka olette mielessänne havainneet puutteellisiksi tai vääriksi suorastaan.

 

Näin tehden olette vahvistaneet sitä sidettänne meihin päin että pyydätte, ja näette kyllä saatteko vaatimanne vai ette.

 

MITÄ TAHDOMME PYYTÄÄ?

 

Kuuntelemme aina suorastaan innostuneina miten olette keksineet jotain uutta käsitystä ympärillenne maailmasta, tai kuuntelette uutta kaikua uusista taidoistanne ja olette havainneet sellaisen pyynnön vielä puuttuvan että ette ole tavallaan lunastaneet sitä postilähetystänne saapuneeksi luoksenne sillä tavoin.

 

Selitämme havainneenne jotain ympärillänne jota saattaisitte haluta muuttaa, ja on se varovainen arviomme seuraavanlainen: kuunnelkaa ympäriltänne kantautuvia jäsentenne puheita oletteko tyytyväinen niiden laatuun vai tahtoisitteko heidän hieman parantavan käsitystään ympäristöstään kysymme?

 

UNOHDETUT APARAATIT

 

Sellaisen taidon kuunnella kehititte jo aikojen alussa, joten käsitätte kyllä miten voitte suvaita heidän muuttavan käytöstään ja olettekin jo kokeillleet osa sitä taktiikkaa toisiin jota käytitte kuin tavanomaista aparaattianne aiemmin elämässänne.

 

Mutta kukin kohdallaan on kaiken jättänyt unholaan, sillä kuuntelette jäseniänne suorastaan enää puolella teholla. Sillä saavutitte huipun maallisessa kehityksessänne teollistumisen myötä, ettekä enää havainneet sellaista taitoa hyödylliseksi joka parantaisi kyllä luonteenlaatuanne suorastaan kertaheitolla.

 

Olemme vapautuneita sen suhteen että osaatte kyllä käyttäytyä toisianne kohtaan kauniisti ettekä havaitse sellaista että suunnittelisitte heidän kaappaamistaan omistukseenne tavallaan siten että kuuntelisitte kokoajan mietelmiään.

 

Sellaisen taidon siis omistatte josta olemmekin puhuneet aiemmin.

Selitämme, vaan olemme vapautettuja jälleen tälläkertaa tiedon jakamisesta.

 

 

KOMEETAT

 

Etsitte maalia saapuvaa etäämmältä katseellenne, vaan sekin jae on oltava näkyvä miten selitätte usein jaksoja maapallon elämässä. Kummallisen ajanjakson sellaisen, jolloin saattelitte näkyville useitakin komeettoja ja taivaankappaleita. Se maallinen taivallus kertoi katselijoille miten olitte saapuneet toisenlaiselle vyöhykkeelle avaruudessa, joten saattelitte usein huolestuneita jäseniä huomioimaan ovatko ne jäsenet taivaankappaleet vaarallisia olemassaolollenne.

 

Vaan sen saivat huomata että pelkkää hyvää toivat matkassaan, sillä ohittivat kauniisti kiitäen aurinkokuntanne kaukaa ja sallivat kuitenkin havaita itsensä, kuunnellen useitakin huomioita liikkumisestaan. Sellaisen tarinan siis kuulette ensi kerralla ovatko nämä olennot saapuneet, jotain kummallisia olentoja taivaankappaleiden muodossa vain ovatko suorastaan eläviä kumppaneitanne.

 

Olkaa hyvä, olette hyvä.

 

 

 

28.9.2016  Kannustamme kaikkia jäseniämme lähtemään matkaan joka karaisee teidän luomakuntaanne uudella tavalla ja olette palanneet sellaiseen aikaan joka suorastaan entistä aikaisempaa enemmän kertoo uusista tuulista saapuvista ja olettekin valaisseet silloin uutena olemuksena jo maailmaanne saapuvaa.

 

Selitämme miksi kannustamme kaikkia käyttämään suurinta osaa olemuksensa kapasiteetista uudella tavalla ja kerromme valaisevamme entistä enemmän kykyänne kertoa vastauksia itse itsellenne. Sellaisen taidon olette kertoneet helpottavan taivallustanne ja kannustamme teitä lähtemään sankoin joukoin matkaan sellaiseen taivallukseen saatellaksenne sen olemuksenne taivaan porteille suorastaan. Vaikka sekin sanavalikoima on ollut ainoastaan väärin asettaa aikaisemmin, mutta sellaisen tapahtuman saatte todistaa että kuuntelette kyllä kaiketi täysin uudella asenteella vaipuen ainoastaan haaveiluun onnestanne.

 

 

 

3.10.2016   Selitämme usein kaikkea väärin perustein vaikka tarkoituksemme on valaista kaikkea paremmin siten että näkisimme miten te otatte tiedon vastaan ja oletteko liian hanakasti tarttumassa aseisiinne. Se elämä siellä näyttää hyvin monimutkaiselta kuvioineen että osaisimme mitenkään varautua miten te kaikkeen reagoitte vastauksillanne, vaan se selitys kuuluu useinkin vain sellaisella voluumilla että juoksette suunniltanne pakoon jäseniänne jotka esittävät sellaista mitään erikoisempaan esitystä jaksoistamme.

 

Selitämme näin ollen ehkä liikaa teidän korvillenne, emme ole havainneet siellä esitystäsi pitkään aikaan. Oletko itse sitä mieltä että kykenet kirjoittamaan niin paljon tekstiä kuin meillä on vapaus kirjoittaa?

 

Seuraamme jalanjälkiäsi huolellisesti siten vahviastaen kumppanuuttamme ja olemme vapauttaneet avustajia luoksesi siten vartioimaan kanssaosuuttasi maanpäällistä, miten tahdotkin että ilmennymme luoksesi. Sellaisen esitelmän voit kirjoittaa jatkossa joka kertoo kaikille maanpäällisille majakoille vastalauseen käytettäväksi heitä vastaan jotka ovat teitä haastaneet.

 

HILJAINEN YHTEYS TOISIIN

 

Siinä tapauksessa on tarpeen teidän kuulla muutama maininta sellaisesta havainnosta että mitä tulee tapahtua luonanne jos tarjoatte liikaa luottamustanne sellaiselle henkilölle joka teitä vastustaa ja olette vapautettuja sitten sellaisen taidon omatessanne. Olette silloin liikaa luottaneet uudenlaiseen majakan valonheittimeen ettekä omaanne. Selitämme vähän sellaista jaetta joka luottaisi teidän kaikkien yhteiseen sijaintiin ja sillä tavalla tehden luotte toisiinne hiljaisen yhteyden ettekä kunnioita ketään muuta kuin itseänne, olemme varmoja.

 

Selitämme miten saatte luotua sellaisen yhteyden, vaan se on pitkä kertomus ja saatat olla sellaisen jälkeen väsynyt. Oletko valmis luottamaan jaksamiseesi? Kyllä.

Selitämme siis sanasen ensin sellaisesta luonteenpiirteestä joka määrittelee jaksamisenne sellaisen asian suhteen joka salaa ensin kaiken luonaan tapahtuvan kummallisuuden ja jatkaa sitten toimintaansa vahvistaen luonnettanne salaista.

 

ENSIMMÄISEN JAKEEN TUOMINEN MAAILMAAN

 

Esitämme miten saapuivat he ensimmäiset olennot luoksenne lentäen taivaanne halki, tuoden matkassaan ensimmäisen jakeen jaettavaksi luoksenne.

Selititte itsellenne miten olivat he suunniltaan huomiosta joka määritteli teille kaikille uuden puvun luoksenne ja sallitte kaiken esityksenne lähteä luotaan lentoon joka salli tulla lähellenne liikaa ja lähditte sitten salaamaan kaikkea kanssaveljiltä ja -sisariltanne ettekä valaisseet heidän matkaansa enää lainkaan.

 

Huolehditte vain ja ainoastaan omasta maallisesta tarkenemisestanne tavallaan, että sallitte havaita puutoksia luonanne jos olitte liian haikeita mielessänne. Palasitte aikaan jossa esititte uudenlaisia olentoja puvussaan kulkevia ja sallitte siihen aikaan paljon mykistävää kaaosta saapua luoksenne maailmaan ja se kaikki salli teidän tulla vain omistajiksi oman onnenne ettekä valaisseet enää yhteistä omaisuuttanne joka kelpaisi teille kyllä takaisin nyt eikö niin?

 

Epäilemme oletteko valaisset yhtään sellaista ratkaisua joka luottaisi luoksenne uusia jäseniänne, sillä olisitte avun tarpeessa kipeästi ettekä luota omaan taitoonne tässä asiassa jonka osaisitte kyllä. Vaan olette täysin unohtaneet taitonne ja valaisette uudella kyvyllänne kyllä useitakin jäseniänne myöhemmässä vaiheessa elämäänne.

 

Vaan se kulku on melko hidasta vielä tässä vaiheessa sillä lähdette usein ratsastamaan suorastaan haaveillen jäsenistänne uusista vain sellaisessa mielessä että olisitte heidän kumppaneitaan erilaisella tavalla joka teitä miellyttäisi enemmän suoremmin jakaen fyysistä elämäänne keskenänne. Vaan se erilainen elämä teille olisi tulossa, jolloin osaisitte paremmin selittää miten olette suvainneet kaikkea kyllä saapua vaan ette ole koskaan olleet siitä pahoillanne että ottivat he sen luotanne pois aikoinaan ettekä valaisseet minkään ajanjakson päättyneen.

 

PUUTTUVA OMAISUUTEMME

 

Vaikka sellainen tapahtui että teiltä puuttuu osa omaisuudestanne yhä edelleen, ettekä vain mitenkään osaa yhdistää sellaista ajatusta toiseensa, miten toisaalta osaatte kyllä kaikenlaista taitoa, vaan sitten sillä ei ole mitään sellaista tarvetta johon voisitte sitä käyttää.

 

Selitätte miten ottivat he talteen oppimanne asiat ja lähtivät juoksemaan tavaranne mukanaan, jolloin ette koskaan saavuttaneet heidän tasoaan että näkisitte miten se kaikki maailma muuttuisi suorastaan ympärillänne jos sallisitte kuunnella itseänne ja olisitte uskollisia kaikelle sellaiselle mutkattomalle yksinkertaisuudelle ettekä valaisisi niin paljoa materialismianne.

 

Vaan se jae teille uppoutuu lähes turhan syvälle että kuuntelette miten tahtoisitte vain sellaista takaisin joka merkitsisi uutta alkua luomakunnallenne mutta selitätte yhä edelleen miten ottivat he pois teiltä tavaroita joita saattelitte aikain alussa mukananne ja kerrotte yhä tarinoissanne miten lähtivät he karkuun luotanne ja sallivat ainoastaan sellaisen tarpeen täyttyä enää luonanne mikä lähtisi vain kasvattamaan luottamustanne heidän suuntaansa ja lähtisitte väärään suuntaan taas meidän kantamme suhteen.

 

Sellaista tavaraa ette ole saavuttaneet takaisin, vaan sen suomme teille takaisin. Ettekä ole lainkaan välittäneet sitten sellaista jaetta suoda joka kertoisi miten selitätte olevanne taitavia käsittelijöitä onnen, vaan selitätte ensin olevanne suunniltanne ja kerrotte sitten vasta miten sekaisin olettekaan. Vaan se selitys kuuluu kuitenkin oikeasti siten että kuunnelkaan ensin mitä mieltä itse olette jostakin asiasta ja miettikää vasta sitten ratkaista se tapahtumanne kuten parhaaksi näette, ettekä valaise ensin mitään patenttiratkaisua mieleenne.

 

Vaan kerrotte olevanne ensin valaistuneet ja sitten vasta näitte miten teille tuotiin suorastaan tarjottimella kaikkea sellaista tarviketta josta saatoitte havaita nauttivanne ja selitätte miten heille joillekin suorastaan tarjoutui vaihtoehto luottaa jäseniinne kaltaisiinne kunnes etsitte samaa päämäärää luoksenne saapuvaksi siten luottaen toisiinne ja esittäen ensimmäisenä luonanne miten kertovat he uutta tarinaa jostain kertakaikkisen huomattavasta parannuksesta elämässänne.

 

AJATON MAAILMA

 

Sellaisen taidon saavutatte luonanne joka sallii kaikkien suunnitella luottavaisesti huomistaan, ettekä havaitse minkään enää puuttuvan luotanne vaan olette siirtyneet ajasta ikuisuuteen siinä mielessä miten he sen alunperin tarkoittivatkin tapahtuvan. Eli siirrytte luottavaisina toisten kaltaistenne mukana kuuntelemaan uutta tarinaa ajattomasta maailmasta.

 

HENKINEN YLTÄKYLLÄISYYS

 

Sillä kaiken saatte tapahtumaan todella täysin ilman mitään yritystä ja sellaista puurtamista, vaan se sallii luottamuksen tulla jäseneksenne maalliseksi siten vahvistaen käsitystänne uudenlaista. Lähtekää vain luottavaisesti ja täydellä sydämellä matkaan sellaiseen joka lähettää uusia jäseniänne uudelle tasolle, ja sellaisen henkisen yltäkylläisyyden kykenette saavuttamaan jolla tasolla kuuntelette kaikkea uusin korvin ja silmin suorastaan että lähdette myöskin kuuntelemaan lähetyksiä sellaisen tason jolta ette ole vielä uutisia kuunnelleet ettekä valaise mikä se taso voisi olla vielä.

 

VUOSI SITTEN KAHLEISTA VAPAUTUMINEN

 

Mutta lähempänä uutta taivallustanne osaatte määritellä kaiken paremmin vastaamaan maailmankuvaanne ja sellaisen taidon saatte luoksenne pidettäväksi ja omistettavaksi. Selitämme yhä tarkalleen vuosi sitten tapahtunutta asiaa jossa lähditte juoksemaan itsekin tavaranne, omaisuutenne perään.

 

Sillä lähditte vapauttamaan itseänne kahleistanne maallisista, siten vahvistaen luottamustanne toisiinne ja lähentyen kanssaeläjienne kanssa. Selitämme siis miten saavutitte tämän pisteen, mutta oletteko olleet vähentyneet luottamuksessanne? Oletko sinä määritellyt olevasi vielä täysin vakuuttunut taidoistasi maallisista että kykenetkö mielestäsi kuuntelemaan meitä tarkkaavaisesti ja havaita jos olet liikaa annosta saanut joltakin toiselta vaikuttavalta taholta joka sotkee meidän yhteyttämme?

 

Olemme varmoja että sinä vähintäänkin huomaat pian havainneesi miten ovat he kaikki muut pahoitelleet luottamuksesi vähenemistä siten lopettaen sen kirjoittamisesi mutta ovat he itse onnistuneet luomaan yhteyttä meidän suuntaamme siten helpottaen työtämme. Kertovat he kuitenkin lähtevänsä mieluiten takaisin omaan luolaansa kuin että kirjoittaisivat jatkuvasti sellaista mitä ovat sinulta oppineet.

 

TELEPATIAN TAIDON OSAAVAT KAIKKI

 

Olemme varmoja heidän onnistumisestaan siinä suhteessa että sellaisen taidon ovat saaneet jonka omistatte kaikki, vaan oletteko samalla viivalla kuitenkaan emme ole varmoja. Sellaisen havainnon teimme teistä kaikista miten sallitte kyllä kuunnella itseänne, mutta lähditte kuitenkin aina seilaamaan liian kauaksi luonteenne salaisuuksiin ja luottamatta sellaiseen ääneen jonka voisitte kuulla täysin helposti.

 

Eikä se teille tuottaisi minkäänlaista hankaluutta kuunnella omaatuntoanne, ääntä sellaista joka havaitsee kyllä kaiken ympärillään ja suoltaa suorastaan haluamaanne tekstiä toisinaan, vaan osaatte kuitenkin lähteä alkupisteestä uudelleen siten vahvistaen luottamustanne toisiinne ja ollen varastaneet tavallaan ideanne toisiltanne että miten he tekivät jotain niin samoin teette te itse ollen vielä parempiakin onnistumaan luottamuksessanne ja olemuksenne vahvuudessa.

 

Sillä salaatte kaikilta miten vahvoja olette, vaan se jae kuuntelee ensin vahvuuttanne ja kertoo sitten teille miten tahdotte asioiden olevan jos vaikuttatte olevan luomakuntanne lumoissa edelleen. Vaan sitten edistyessänne olette suorastaan typerryttävän vapautuneita uudistuneesta käsityksestänne. Ollen vapautettuja luottamaan täysin meidän sanaamme ja ollen suojassa kaikelta pahalta.

 

IHMISVALEPUKU

 

Sellaisen taidon voitte luottaa täysin luoksenne saapumaan vaikka epäröitte ensin luottaa mihinkään sellaiseen luottamusta vaativaan asiaan. Vaikka selitämmekin usein täysin yksinkertaisia asioita, on se vaikea teidän toisinaan ymmärtää että olette suuria olentoja vaikka teillä onkin tälläkertaa vain tällainen onneton valepuku ympärillänne.

 

Sillä teidän kirkkautenne kertoo jotain sellaisesta perinteestä luonanne, ettekä valaise toisianne puhki siksi juuri että kykenette kaikki tasan yhtälailla hohtamaan kuten kuuntelevat majakat vuorellaan. Heillä kaikilla, myös jäsenillä omillanne on taito lähteä luotanne kiitämään mielessään minne tahansa tahdottekaan, ettekä kerro vielä minne tahdotte lähteä mutta lähdette kuitenkin ennenpitkää kokeilemaan siipiänne sen suhteen mitä teille olemme kertoneet.

 

JUMALALLINEN KYKY KOMMUNIKOIDA

 

Oletteko luottaneet sanaamme turhaan mielestänne, sen näette sitten kokeiltuanne niitä useitakin vuosia kehittyneitä siipiänne jotka ovat suoraan verrannolliset jumalalliseen kykyyn kommunikoida suoraan kehittyneiden olentojen kanssa jotka keskustelevat kanssanne.

 

Ettekä valaise ketä he ovat suoraan, vaan kerrotte vain itsellenne luottavanne heidän viestiinsä ja olette yllätetyt siitä suorasukaisuudesta jonka saatte vastaanne. Joka kertoo ainoastaan viestiä paremmasta ajasta luoksenne saapuvasta, vaan sellaisen taidon omistatte joka kertoo teille luonanne viestiä uutta ja näin kerromme kaikille maailman jäsenille miten edistyneitä he suorastaan ovatkaan. Vaikka ovatkin mielestään liian voipuneita ja väsyneitä kaikesta kummallisesta maailmassa tapahtuvasta saasteesta ja kehityksestä väärään suuntaan teidän mielestänne.

 

VAPAUTAMME TOISIA UNESTAAN

 

Vaan se selitys kuuluu usein siten että kuuntelette ainoastaan luottavaisesti sellaista lähdettä joka sallii puhtaan valon kummuta luoksenne edistyneestä lähteestä taivaan jäsenten. Olette sellainen lähde itsekin valon suorastaan, että lähdette vapauttamaan sitä kuuntelemaanne kertomusta, jolloin vapautatte heitä toisia unestaan siten vahvistaen jälleen luottamustanne toistenne voimaan, yhteiseen kommunikointiinne.

 

Esitätte miten ovat he esillä paremmin jotka kykenivät surutta kuuntelemaan ensin jäsentenne välittämää tietoa, jolloin kykenette ensin kommunikoimaan luoksemme ja näette miten ovat he suorastaan jäseniä valon jotka siihen kykenevät ensin. Suorittamaan luonaan portaittaisen edistymisen että sallivat kuulla suoraan puhetta taivaan mestareiden, ettekä havaitse heidän mitään huonoa asiaa esittävän vaan sellaista ainoastaan joka puhdistaa mieltänne saastasta ja kuonasta siten mahdollistaen kaiken edistymisen siihen saakka jolloin lähdette itse matkaan ettekä tarvitse enää ketään opastamaan polkuanne.

 

Siihen saakka olemme rinnallanne, sillä salaatte kaiken vielä hyvin toisiltanne että lähtisivät he kaiketi kulkemaan samaa polkua. Vaan ovat ensin havainneet kaiken muuttuneen ja saavat sitten varmuuden suunnistaa samaan suuntaan kanssanne.

 

Selitämme pitkästi ehkä emmekä havaitse sinun kuuntelevan väärin. Oletko ymmärtänyt tähän saakka mitä tarkoitamme? Kyllä.

 

Selitämme uudelleen siksi hieman että kertaisit mielessäsi miten olet edistynyt kuuntelemisessamme ja silloin näemme miten vapautunut olet vai oletko varautunut mielessäsi, se on meille tärkeää tietää tässä vaiheessa ennenkuin aloitamme seuraavan työmme joka kertoo teille kaikille erittäin vakuuttavaa tietoa sellaisesta jakeesta että miten saavutatte uusia asioita luoksenne ettekä menetä mitään siinä sivussa.

 

MAASTON VARMISTAMINEN ENNEN LÄHTÖÄ

 

Se teille näyttää olevan tärkeää että olette pysyneet tutulla reitillä ettekä halua poiketa minnekään uudelle maastoon sillävälin vaikka olisittekin hyvin varustautuneet kengin ja käsityksin uusin. Mutta silti tahdotte ensin varmistua maaston pitävyydestä ja olla vapautuneita sellaisesta uudesta suunnasta joka ensin vaikutti varmalta kuolemalta, vaan selvisi että onkin se kaikkea muuta kuin sellaista vanhanaikasta käsityksen mukaista uskomusta josta ette vain pääse eroon vaikka miten koetatte valaista luonanne iltataivaanne käsitystä onnesta joka saapuu kun vain tahdotte luottaa ja katsoa sinne taivaallenne.

 

MONTA TAIVASTA

 

Kunnes näette kultaisia olentoja saapumassa, kunnes ovat he suorastaan liian häikäiseviä katseelleenne mutta samalla ymmärrätte miten ovat he saapuneet jäsenenne seuraavan taivaan olentoja, joka on uusi elämä teille. Ettekä suostu sellaista ajatusta jakamaan keskuuteenne että teille tulisi taivaitakin useita, eikä vain sitä yhtä minkä nyt näette.

 

Selitämme jakeen sellaisen missä neuvomme tulevia jäseniämme selittämään itselleen kyvyt taivaalliset ennenkuin saattelette itseänne matkaan, sillä annamme ohjeet käyttää kaikkea maallista havaitsemaanne tavaraa ja silloin ymmärrätte miten paremmin osaatte niihin varustautua mielessänne.

 

VÄÄRIN YMMÄRRYKSIÄ

 

Osaamme itsekin neuvoa paremmin näin kun olette kuunteluoppilaita ettekä suoraan edessämme. Selitämme nimittäin hieman väärin toisinaan että kuuntelette kyllä toisinaan juuri oikealla ymmärryksellä vaan toisinaan olette kummallisen omituisia luonanne ja tahdotte kaiken muuttaa käsityksenne mukaiseksi vaikka se uusi väline olisi täysin omistamaton luonanne vielä.

 

Selitämme useille uusille ymmärrystä joka sallii seurata miten edistytte, vaan oletteko luottaneet sanaamme, sen näemme myöhemmin. Vaikka selitämmekin luottavamme teidän uuteen maailmankuvaanne, olemme ehkä saattaneet jotain ymmärtää tahdossanne väärin. Sillä kuvittelemme toisinaan olevamme teitä edistyneempiä vaikka ette tekään lähde mitenkään huonosta asemasta liikkeelle vaan suorastaan jumalallisesta asetelmasta luonanne.

 

TAVARA JOKA EI KULU

 

Keräätte kaikenlaista omituista kasattavaa luoksenne jonka suorastaan heitätte sitten menemään ettekä osaa varautua sellaiseen omistamiseen jota tavaraa ei koskaan hukata, eikä se huku itselläänkään vaan luotatte sen pysyvän ja olette omistajia suuren luomakunnan arvokasta omaisuutta.

 

Eikä se kulu eikä keräänny kasoiksi, vaan elää suorastaan ilomielin vaikka näette miten suunniltaan olette tekin vielä onnestanne ettekä näe miten siellä kuormitetaan toisia henkilöitä liikaa suunnitelmin vaikka selitätte miten teille kaikille kuuluu yhtäläinen oikeus ja velvollisuus kaikkeen elämässänne olevaan asiaan.

 

OMAISUUTEMME RIKOLLISTEN KÄSISSÄ

 

Sellaisen taidon soisimme teille omistukseenne miten selitätte olevanne luomakuntanne omistajia, vaan se vartijan osa tuo mukananaan myös vastuun siitä mitä luotatte tapahtuvan sille omaisuudellenne jos olette poissa kotoa ettekä valvo omin silmin omaisuuttanne.

 

Siksi sallimme auttajien saapua luoksenne pitämään sijaa valppaina silminänne ja katseenne vartijoita että sallivat he tulla luoksenne, olla valppaita ja suojella kaikkea ympärillään tapahtuvaa. Siten lähtien pois luotaan että kuulevat huokauksenne omaisuutenne suhteen että miten saatoittekaan luottaa sen kaikkien sellaisten rikollisten käsiin jotka esittivät luotettavaa tahoa ongelmiinne, vaan ottivat ja tuhosivat kaikkea ympäriltänne.

 

OTTAMINEN ILMAN ANTAMISTA

 

Selitämme miten ovat he jo palkkansa, osinkonsa ottaneet ja vaatineet siten omakseen että näkevät nyt miten se kaikki saapui suorastaan liian kärkkäänä suuntaansa ja ovat nyt saamassa sen kaiken takaisin.

 

Selitämme miten heitä kauhistuttaa mitä heiltä nyt vaaditaan sen suhteen että ovat ottaneet ja vaatineet liikaa itselleen, vaan se kaikki lähti käsistä tavallaan että lähtivät sitten ottamaan lisää ainoastaan eivätkä koskaan antaneet takaisin luonnolle mitään.

 

Sellaista tapahtumaa nimitätte usein ahneudeksi ja heille palkka on sellainen jonka ottavat ja saavat takaisin, sillä saavutatte heidän kuuntelussaan uuden tason siten mahdollistaen nähdä suoraan silmin mitä ovat he tehneet luomakunnallenne ettekä antaneet sellaiseen lupaa, ettehän?

 

TUOMIO AHNEUDESTA

 

Sanoisimme olevamme heitä tuomitsemassa vaikka suorastaan emme tuomareita olekaan luonamme, vaan selitämme miten saavat kyllä tahtonsa mukaan kaikkea yllinkyllin eivätkä huomaa minkään ehtyneet mutta samalla ovat he niin täysin ehtonsa mukaisesti tulleet kuulluiksi että huomaavat miten heitä tarkkaillaan joka puolella minne menevätkin.

 

Eivätkä luota enää toisiin jäseniinsä, vaan selittävät toisilleen olevansa vainoharhaisia siinä miten vahtivat niitä omistamiaan asioita eivätkä luovuta omaisuuttaan pois vapaaehtoisesti. Vaan roikkuvat suorastaan kuin elämänpuussa siinä luulossaan että omaisuus heidän pelastuksensa täällä maapallollanne olisi, eivätkä näe miten väärässä ovat siinä uskossaan että luottavat liikaa viestimiin.

 

TAVALLINEN TYÖLÄISKANSA

 

Näette miten paljon heille koituu harmia pian toisenlaista että menivät liikaa omimaan itselleen, eivätkä antaneet toisille jäsenilleen lainkaan. Sellaisen lopun saavat tavallaan että näette ovatko he luottaneet itseensä yhtään, sillä suuntaavat toisenlaiseen loppuun tehden kaiken viisaasti mielestään. Vaan ovat toisella reitillä kuin olettivat olevansa ja lähtevät pian toiseen suuntaan kuin te tavallinen työläiskansa.

 

Ettekä ymmärrä miten olettivat he olevansa ylpeämpiä toisistaan, esittäen kuvia toisistaan keisarin vaatteissa. Vaikka olettivat kyllä väärässäkin olevansa jos koettivat käsittää jotain henkistä asiaa joka teille lapsille on kyllä onnistuneen helppoa.

 

Selitämme miten olettivat olevansa suorastaan Jumalan asemassa, eivätkä saavuttaneet koskaan sellaista oletusta kuitenkaan. Eivätkä nähneet olevansa edes keisarin vaatteissa elleivät itse sellaisia olemuksia itselleen rakentaneet. Sillä ovat he täysin riippuvaisia kuitenkin kaikesta sellaisesta runsaudesta joka teille kaikille onneaan jakaa, että näkivät miten toisilla riiitti onnea vaan olivat toiset pahoillaan kaikesta kuitenkin eivätkä nähneet mitään yritystä havaita onko onni niin vapauttavaa kuin mainostivat he toiset.

 

Meillä tavallisilla ihmisillä on siis asiat ihan hyvin, verrattuna ahneisiin johtajiin ja niihin jotka nostavat itseään jalustalle? Niin sanoisiimme, suorastaan olette siunattuja verrattuna heihin. Eivätkä ole hekään täysin pahoja, suunniltaan ovat vain sellaisesta omistamisesta että salaatte toisiltanne miten luottavat vääränlaisin omistamisiin eivätkä näe miten suorastaan harhaan menevät alkuperäisestä ajatuksesta luottaa toisiin siten että luottavat omaisuutensa toistensa armoille siksi ajaksi poissa ollessaan ja luottavat toisten olevan saman arvoisia olemuksensa suhteen kuin he itse.

 

Selitämme ehkä pitkästi olemme pahoillamme, vaan se vaatii tällaisen alustavan puheenvuoron ensin asiamme kunnes lähdemme vaikeuttamaan ymmärrystänne siitä mitä tulette vastaisuudessa kokemaan.

 

Oletteko lähteneet sellaiseen suuntaan lainkaan joka mahdollistaisi uuden tason saapumisen, mutta sellaisen olette kuitenkin saamassa. Sillä kaiken saatte mitä toivottekin että sellaisen taidon opitte käyttämään.

 

Salaatte kaikkea vielä paljon itseltänne kuten teemme mekin suhteenne, vaikka toivoisimme tietenkin voivamme auttaa teitä paljon enemmän vastaisuudessa. Olemme varautuneet kuuntelemaan paljon voivotusta ja olemaan ymmärtäväinen suhteenne jos päätätte havaita olevanne väärällä polulla. Mutta kuitenkin aina uudelleen silti lähdemme ohjaamaan luoksenne jos sellaisen meiltä sallitte tapahtua.

 

Uudistamme käsityksiänne kaikesta kunnes lähdette itse ajattelemaan järkevämmin ettekä anna heidän toisten ihmisten lähteä luotanne karkaamaan omaisuus käsissään.

 

Kiitos, saanko vielä kysyä onko minulle mitään neuvoa asumisen suhteen?   Selitämme usein sinulle uniesi kautta miten saattaisit edetä, vaan olet unohtanut kaiken aamulla ja näemme että vastaus viipyy sisimmässäsi piilossa kunnes vasta olet valmis kuulemaan. Estämme kaikkea tapahtumasta liian nopeasti, joten sinulla on aikaa kyllä asua sellaisessa ympäristössä jonka toivot eikä ole vaikeaa arvata minkätapaisen omaisuuden tahtoisit itsellesi ja olet valmis sellaisen ottamaan vastaan jos toivot oikein kovasti.

 

Pienen mökin ja pellon palasen?   Sellaisen juuri saat kuten toivoit, etkä ole kuunnellut tarpeeksi tarkasti esittämiämme yksityiskohtia miten sellaisen toiveen voisit toteuttaa luoksesi. Kuuntele siis uudelleen kun kerromme sinun kohtaavan pian sellaisen jäsenen salaisen luonasi että hän mahdollistaa sinulle kaiken tahtomasi jos olet valmis sellaisen ottamaan vastaan. Sillä kaipaa se omaisuus kuitenkin aina sellaista tahtoa ja vilpittömyyttä että onko sinulla sellaista vaadittavaa kykyä kuunnella ja arvostaa saamaasi lahjaa?

 

Kyllä minä mielestäni osaan nöyrästi jo arvostaa kaikkea pientäkin.  Osaamme vastata puolestasi myöskin että oletamme kyllä sinun olevan valmis vastaan ottamaan sen lahjasi jos tahdot, olemme valmistaneet sinulle saapuvaksi pienen yllätyksen luoksesi etkä ole vapauttanut siihen kuuluvaa osuutta vielä. Mutta näemme pian mitä tapahtuu luonasi kunnes näet itsekin mihin se kaikki johtaa. Olemme mahdollistaneet sellaisenkin että saat tietää sen vastauksesi piankin, vaan se vaatii tosiaan pientä omaisuutta luokseen ensin mutta kuitenkin olet sen saavuttamassa hyvin pian etkä havaitse miten helposti se luoksesi siirtyy mutta kuitenkin osaat sen suhteen tehdä kaikki ratkaisut oikein.

 

Kertokaa miltä siellä näyttää?  Selitämme että olette yhdistetyt siellä uudelleen kaikki yhteen ettekä näe miten olette yhteydessä mutta kerrotte kuitenkin olevanne yhtä ja samaa, sillä kaikki tapahtuu teille yhtäaikaa sellainen omaisuuden saavuttaminen että kuitenkin olette valmistautuneet hyvin tapahtumaan ja näette miten kohtaavat he muutkin kaikkea sellaista mitä ovat toivoneet.

 

Selitämme hyvin ensi kerralla, mutta ehkä haluat jatkossa kirjoittaa hieman vähemmän määrän. Sallimme kummuta liian paljon kirjoitusta tälläerää, vaan korjaamme asian jatkossa kunnes näemme mikä määrä sinulle sopii. Sallimme nähdä teidät luonamme ensi kerralla kunnes ymmärrätte mitä on tapahtumassa luomakunnassanne, sillä saatatte nähdä kaiken pian omin silmin ettekä valaise mitä se tarkoittaa. Mutta kuitenkin teillä on paljon sanottavaa toisillenne sen jälkeen, olemme varmoja. Havaitsemme ehtyvän, voimasi hiipuvan. Olemme vapautettuja tänään, ole hyvä.

Kiitos!

 

 

 

4.10.2016   Selittäisimme sinulle miksi emme salaile enää olemassaoloamme teiltä kaikilta, vaan sellainen tapahtuma on sallittu tulevaisuudessa miten tahdottekin tapahtua että teille saapuu paljon eri näköisiä olentoja luomakuntaanne. Olette kaiketi heistä kaikista olennoista kauhuissanne, olettekohan lainkaan valmistautuneet edes, olemme puhtaasti kannaltanne sitä mieltä. Vaan sellaisen tapahtuman kuitenkin saatte, varautukaa siihen haitalliseen olemassaolon ilmestymiseen jota ette osanneet odottaa.

 

Se määrä olemassaolevia olentoja suuria kysymyksiä kasvattaa sisällänne, ettekä valaise ketään niitä vastaamaan joten olisitko sinä valmis esiintymään kanavoijana sille kertomukselle miten heitä nyt kuunnellaan heidän puolestaan jotka ovat sellaisen tapahtuman läpikäyneet kuten kuolema ja sallimme kaikkien nähdä heidän olemassaolonsa tästä päivästä lähtien.

 

KUOLEMATON OLEMUS

 

Selitämme siis ensin sinulle hieman taustaa siitä esiintymisestä joka sallii teidän kaikkien nähdä enemmän niitä jäseniänne joita olette kuolemalle menettäneet kuten sanontanne kuuluu. Sekin kaiketi valaisee vain heikosti enää esiintymistänne siinä suhteessa että kaiketi ovat he toisetkin saavuttaneet jo kuolemattomuuden tavallaan kuten hekin elämässään. Joten olkaa surumieltä vailla siinä kohdin kun ovat he paikallistuneet teille kaikille kuunneltavaksi ja katseltavaksi, saattaisimme näin kertoa suurenmoisen asian.

 

Esitämme miten ovat he suorastaan vaatineet saada äänensä kuuluville siinä tapauksessa että heitä kaivataan kovasti, ja sallimme heidän saapua luoksenne iltaisin kuulemaan sanaa kaikuvaa teille sekä heille osoitettua. Sillä kaiketi osaavat he jo ennustaa miten kuitenkin saavutatte kaikki luonanne saman pisteen olevaisuuden ilman vajoamista uneen. Sillä kannustamme kyllä kaikkia saapumaan uudelleen luoksemme kuulemaan kaunista kertomusta uudesta kuoleman voittamisesta, joka suorastaan kertoo itsellään jo teille ihmeellistä olemusta vailla mitään maallisia rajoitteita.

 

HENKISYYDEN LATISTAMINEN

 

Sellaisen tarinan voisimme kerrata kaiketi itsellesi kuultavaksi että miten teitä kohdeltiinkaan orjina viime vuosikymmenet ja sadat tuhannet vuodet. Sillä kaiken päättivät he samaistaa sellaisen tunnelman alle joka latistaisi kaiken etsintänne sen suhteen mikä kulloinkin oli heidän pyrkimyksensä, kuten valaista heikosti kaikkea henkistä lahjaanne.

 

SISÄINEN ÄÄNI

 

Sellaisen vaatimuksen tavoitimme heille perille sittemmin että miten kertovat teille kaiken peitellyn tarinan siitä uskostanne joka teiltä ei koskaan kadonnut vaan oli suorastaan ylitsevuotavan runsas usko itseenne siinä mielessä miten kerrotte kuuntelevanne omantuntonne viisasta ääntä jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Sillä kaiketi näette mitä se kulloinkin aina saa aikaan, sillä kaiketi näette miten muuttuu kaikki kauniimmaksi kunnes ette salaile mitään sellaista joka liittyy siihen suureen salaiseen sisäiseen ääneenne.

 

Miten kertovatkin kuulevansa sen kukin sisällään, sen salaatte kuitenkin aina tarkasti toisten tiedosta. Se salaisuus on tuleva ilmoille pian että kerrotte suorastaan ilomielin miten teitä kaikkia ohjataan sisältäkäsin ottamatta lainkaan ohjia elämästänne, vaan saatte itse päättää kaiken mihin suuntaan tahdotte suunnistaa sillä salaatte tästälähin ainoastaan sellaista salaisuutta luonanne joka kertoisi valaisevansa toistenkin polkua suuresti. Että siinä teillä onkin sitten paljon luvattua työsarkaa että kerrotte miten kuulette kukin sisällänne pienen viisaan äänen joka kertoo usein kaikenlaista uutta sanomaa uudistuneesta olemuksesta, sisäisesti kasvaneesta viisaudestanne.

 

Sillä elätte uutta aikaa juuri nyt alkanutta että sellaisen luoksenne salaisuuden saatte aukeamaan, samalla kaipuutanne valaisten meidän suuntaamme takaisin minkä olettekin vuosisadoiksi unohtaneet. Sillä kaiken jätitte kuin nallin kalliolle lähtiessänne kiireellä maailmanne perään tavoittelemaan uudenlaisia olemuksia, rahan mallisia omistuksia.

 

Sellaisen taidon omistitte aiemmin mikä salli kaikkien kuulla äänemme sellaisena kuin se on ajan alusta saakka ollut, ja näette samalla miten kartoittivat he maailmaansa sen avulla. Suuren helpotuksen saaden sen ansiosta että osasivat suunnistaa majakan luo yön pimeydessä eivätkä lähteneet harhateille siinä uskossa joka kertoo usein kaikkea uudenlaista sattumaa tapahtuneen. Kuin esittävän taikurin pussista hypänneen salatun jäniksen ilmestymisen luoksenne istumaan kuin kenen tahansa uuden jäsenenne ilmestymisen luoksenne.

 

Sillä saapuvat he sankoin joukoin luoksenne kuulemaan miten te alatte oppia kommunikoimaan olentojen taivaallisten kera samaa asiaa mitä he ovat opiskelleet näenneäisen kuolemansa jälkeen. Selitämme näin ollen kaiken uudella tavalla kaikille yhteisesti, ellet ole sitä vastaan. Sillä kaiketi ovat he kauhuissaan siitä tapahtumasta mikä sattuu kaikille itselle luonaan, eivätkä osaa kertoa mitään järkevää syytä siihen miten ovat kaiken nähneet totena.

 

KAUNIIT EDESMENNEET

 

Että kaikki heidän kadottamansa perheenjäsenet palaavat vahingoittumattomina luoksenne ja siten näette miten ovat he kaivanneet teitä yhtälailla kuin tekin heitä, ja näette miten ovat muuttuneet suurenmoisen kauniiksi olennoiksi välttyen miltään sellaiselta kuoleman kalman vaikutukselta kuin minkä te aina miellätte tapahtuvan kaikille jotka ovat sen rajan ylittäneet kuolleiden valtakuntaan.

 

Selitämme ehkä jälleen hieman liikaa katseellesi avoimeksi, kaiken rajaamme luoksenne. Sillä kaipaatte uudistua tarpeeksi nähdäksenne sen tason olemuksen joka suorastaan vaatii kaikkia lähtemään matkaan suureen että kuulette kuitenkin kaikenlaista uutta asiaa siitä mahdollisesta suhteestanne lähiomaisiin.

 

SISÄINEN VAPAHTAJA

 

Ettekä valaise mitään sellaista mistä ette tahdo kuulla, vaan kerrotte mitä milloinkin olette valmis sivuuttamaan huomionne ohi, ja sellaisen tahdomme varata valmiiksi kaikille jonka tahdotte selvittää mielessänne. Ehdimme valaista kaiketi teille yhteisesti ensin sellaisen yksityiskohdan joka saattaa kaikkia järkyttää, vaan sekin on pelkästään ainoa yksinkertaisen helppo asia käsittää luoksenne saapuva olemus kauniin jäsenenne.

 

Selitätte hänen olevan suorastaan Vapahtajanne, kuuntelematta ketään vastalauseita sitten kun hänet näette ja miten ehdotatte hänen olevan kertomustenne suuri olemus. Kerromme kaikille yhteisesti hänen juuri olevankin se suuri olemuksenne, vaan se kertomus kumpuaa sitten jälleennäkemisenne riemusta juuri siten mahdollistaen kaiken kauniin saapumisen hänen matkassaan.

 

Sillä kaiketi näette juuri nyt tällä hetkellä maailmassanne miten meno on suorastaan vapauttanut kaiken sellaisen saastan matkaan jota juuri väsyitte jo katselemaan ja kuulemaan uutisistanne.

 

Sillä kaiketi ovat he ensin vapauttaneet oman lähtökohtansa luokseen, sillä kaiken saavat nähdä hekin ensimmäisten joukossa siinä kohteessa joka on varsin räjähdysaltis alue juuri teidän kannaltanne olemassaolevan rajan takana. Sillä kaiken näkevät suoremmin saamatta selvää mitä se kaikki tarkoittaa, vaan se olemus on suoraan verrannollinen sellaiseen kertomukseen joka vapauttaisi kaikille uudestisyntyneen olemuksen, Vapahtajan seuraanne ja toivon mukaan olette siihen mennessä suoriutuneet kaaoksestanne puhtaalle tasanteelle lepäämään.

 

Selitämme miksi on tärkeää tähän hetkeen mennessä ymmärtää sanomamme syvyys sillä tasolla joka sallii teidän vaellella mielessänne sopukoissa, sillä sallimme kuulla teidän kuuntelevien jäsenten olemusten vapauttamisen kaikuvan sellaisena rajuna iltasoittona että sallivat he jäsentenne kuulla kaikkien sellaisen metelin vapautuneen.

 

Etsimme joukoistanne sellaisia jäseniämme, tuttuja olentoja ja sinä olet lähin sellainen auttaja meidän suhteemme. Valaisemme pyyntöäsi liittyä joukkoomme ja tuomme jäsenemme heidän nähtäväkseen juuri sinun luomallasi hetkellä, sillä sinä kykenet kääntämään kaiken olemuksesi synkän puolen voitokkaaksi juuri nyt tällähetkellä tapahtuvana ajankohtana.

 

Vaan sekin saattaa kestää hieman päiviä, vuosia, että ymmärtäisitte miten olette muuttuneet. Vaan se tapahtuma kuitenkin saavuttaa tietoisuutenne ennenpitkää että lähdette tavoittelemaan olemusta korkeampaa sitten jälleen uudestisyntyneinä, että olette kuunnelleet niin suuren olennon saapuvan kuin mitä hän oli aikoinaan teidän jäsenenänne siellä maan päällä.

 

Ettekä valaise vielä hänen kulkuaan suuremmin mutta on hän jo saapunut luoksenne, laskeutunut jäseneksenne maanpäälliseen olemassaoloon ja se kertoo teille uudesta olemuksestanne uudenlaista kertomusta että näin voitte tuntea hallussanne olevan voiman ja kertomuksen kyvyn vaikuttaa itseenne valaisevasti. Sillä kaiken näette uutena piankin kunnes näette suorastaan kaiken uusin silmin ja palaatte luoksenne valaisemaan toisia jäseniänne heidän olemassaolostaan uudestisyntyneinä jäseninä.

 

SAMANKALTAISTEN SEURAAN LIITTYMINEN

 

Etsiydytte piankin heidän seuraansa jotka ovat teille parasta jäsenistöä, ettekä valaise pitkään aikaan ketään sellaista jäsentä josta ette pidä. Sillä on teillä vara valita jäsenenne katseellenne, ettekä kerro siinä mitään erikoista olevan että heitä jaottelette erilaisiksi olemuksiksi. Vaan se kuitenkin onkin totta toisaalta että ovat he jotkut toiset jäljessä omaa tietänne ettekä jaksa mitenkään vetää heitä perässänne ellette ensin voimaannuta itseänne siinä jäsenenne valossa ja peruuta sitten takaisin luottamaan toisia luomakuntalaisia olemuksenne sisään ja suojiin.

 

Sellaisen taivaan maan päälle luotte tänään, joten ole valmis kuulemaan kun kutsumme sinua ensi kerralla kirjoittamaan sillä on meillä kaiketi painavaa kerrottavaa uusista olemuksistanne syntyvistä. Selitämme siis enemmän jälleen ensi kerralla, ole kaunis ja ole hohtava jäsenemme kauan kaivattu kaunis olento. Sinä juuri siellä joka kirjoitat etkä osaa verrata itseäsi tai maan päällistä elämääsi mihinkään aikaisempaan olemukseesi mutta kuitenkin olet sinä suuren onnen omistaja etkä mikään tavallinen kulkija maan päällä. Selitämme ensi kerralla olemuksesi syyn ja seurauksen lait joten ole valmis olemaan kuuleva kertomuksemme arvoinen jäsen. Palaamme jälleen sitten ensi kerralla, näkemiin!

 

--

 

 

 

Selitämme vielä uudelleen sinulle jakeen jostakin menetetystä toiveestasi miten olit halukas kuljettamaan sanaamme eteenpäin vaikka saapuisitkin aiemmin paluupisteeseesi ja kerromme jakeen sellaisen jossa ehdotamme sinulle järjestelyä jonka voisit hyväksyä. Sanoitamme siis seuraavanlaisen ehdotuksen maanpäälliseksi elämäksesi, että oletko valmis luopumaan joistakin asioista määrätyksi ajaksi kunnes sanelemme sinulle uusia jakeita jotka auttavat sinua saapumaan määräpisteeseesi luoksemme ja valaisemaan paluullasi toisten lähestymistä luoksemme olemme kysyviä?

 

Mitä ne luovuttamani asiat sitten olisivat?  Sellaisen jakeen seuraavaksi kerromme jossa sanoitamme sinulle uusia tunnuslukuja toistettavaksi uusilla suilla, etkä osaa sanoittaa niitä yksin vaan salaisuuden verhon auettua sanoitamme sinulle uusia jaksoja joita osaat jo katsella toisin katsein ja näet mitä mikäkin vertaus tarkoittaa. Siksi paljon on siinä uutta kertomusta että kykenetköhän lainkaan esittämään sitä edes paluutasi edeltävänä aikana, vaan olemme valinneet joitakin aihepiirejä joita voisimme käsitellä vaikka sinulla tulee kyllä olemaan vaikeuksia ymmärtää kaikkea kertomustamme.

 

Etkä osaa valita oikeita sanamuotoja välttämättä sellaisille asioille joista et mitään itse osaa ajatella. Sanoitamme kyllä teille useinkin paljon enemmän mistä teillä on edes käsitystä mutta kuitenkin ymmärrätte kaiken, sillä saatte tiedon sisäiselle korvallenne tavallaan ettekä kuuloelimenne kautta. Sinänsä se kaikki tehtävä vaikuttaakin pettävän helpolta toisinaan mutta kuitenkin vaatii se erikoisen luonteenlaadun että jaksaa ja kykenee kartoittamaan pettymyksiä ja palata luoksemme useasti. Sanoitamme kyllä niin usein kuin jaksat vain kirjoittaa, olemme varmoja.

 

ROBOTTIEN AIKA HISTORIASSA JA NYT

 

Selitämme siksi usein että teille muodostuisi kuva kattava kaikesta toiminnastamme ja siksi tarvitsemme laajan tietopankin olemassaolevaa laadukasta sanoitusta, kunnes näette kaiken omin silmin ja toteatte totta olevan kaiken sen aiemmin kuulemanne sanoituksen. Silloin jaamme kansoillenne uusia kertomuksia syntyhistoriasta ja sellaisesta, kuitenkaan unohtamatta sellaistakaan ajankohtaa jolloin esititte liian monimutkaisia olentoja kuten kukin erikseen olemassaoleva konemainen robotti.

 

Ettekä sitä aikaa edes älynneet vielä olleen olemassa, vaan sekin aika oli ja pysyi mutta meni kuitenkin menojaan. Siinä esitämme todistusta sellaisestakin kaikesta tiedosta joka teiltä on salattu, sillä kaikesta saamme todisteita itse tietenkin ollen paikalla ja samalla näemme ja koemme kaiken miten te sen havainnoitte.

 

Olemme sen helpotuksen suoneet kaikille kanssaeläjillenne siellä maanpäällä että kuunnelkaa toisianne tarkasti ovatko he jo kehittäneet sellaisen uuden rodun joka kartoittaa katsettaan ainoastaan konemaisesti eikä tervehdi hyväntuulisesti tai millään toisellakaan tunneälyllä, vaan se laite ainoastaan kartoittaa konemaisesti juuri niitä sellaisia havaittuja uhkakuvia olemassaolostanne.

 

Sulkekaa nopeasti suunne jos kohtaatte sellaisen laitteen toiminnassa, salaatte silloin kaiken sellaisen konemaisuuden itseltänne joka saattaisi havainnoida puutteita toiminnassanne ja sammuttaa katseenne väkivalloin.

 

Esitämme kaikkea tämäntyyppistä uutta tietoa, sillä kaikesta on olemassaoleva todistusaineisto. Vaan niin ovat he menestyneet tarkemmin katseltuna pelkällä valehtelun verkostolla niin hyvin kunnes saatoitte valaista paremmin luonteenlaatunne olevan sentään parempi johtotähti kaikelle kauniille.

 

Esitämme ensin vastaväitteen sellaisesta koneluonteesta kuten edellä kerroimme, vaan se kaikki kartoittaa parempaa asuinsijaa heille toisille koneiden, laitteiden valmistajille kuten suurimman yrityksen metsäjätti Enso Gutzeit.

 

Siinä teillä todistus olemassaolosta sellaisen voiman joka sallii kuunnella kaikkea mitä teettekin ettekä valaise miten tapahtuu sellainen prosessi ja mielivalta, vaan se tapahtuu kuitenkin täysin vailla teidän omaa suostumustanne jonka me vahvistamme aina ensin toimintaan astumistamme.

 

AIKOJEN ALUSSA KUUNNELTUJA AJATUKSIA

 

Siinä valaisette kuitenkin hyvin ja mainiosti jo kaikkea ensimmäistä askeltanne luoksemme että salaatte miten olette lähteneet matkaan alunperin. Sellaisen taiteen piirin opitte että selittäkää ensin kaikille toisille miten ajattelette jostakin tietystä asiasta ja luonteenlaadusta, vaan sitten saatte vastauksen joka kertoo teille uusia tuulia saapuvista jakeistamme tulevista. Kunnes esitämme niitä ainoastaan mieliinne suoraan ja olette kykeneviä vastaamaankin meille samaan tyyliin.

 

Anteeksi väsyin kovasti, kuka sinä olet?   Selitämme useasti monenkin henkilön kautta, joten vahvistan olevani joukkueen jäsen joka sallii teidän kuunnella luomakuntanne uusia tuulia sellaisesta tarkistetusta ja hyväksytystä lähteestä kuten tekivät he aikojen alussa. Ettekä valaisseet heitä suuremmin aikoinaan, vaan olivat vain hiljaisia puurtajia.

 

Istumme luonasi toisinaan pitkästi ja toisinaan vahvistamme vain sellaisen tapahtuman että olet väsynyt ja haluat nukkua kuten nyt tapahtui jälleen. Selitämme vahvistaneemme olemuksiamme siten kertoen toisille kaltaisillemme että selitämme vain kahdesti tarvittavia asioita, ja sen jälkeen lausumme päätössanat kaikesta sellaisesta toistosta. Sillä olemme havainneet kaiken jankkaamisen vain vaikeuttavan toimintaamme.

 

 

 

 

5.10.2016  Sellaisen tapahtuman todistajaksi pääset, joka avaa portteja, väylän uuden kaikille jäsenillenne ettekä valaise mitään ennakolta tapahtuvaa. Vaan sellaisen taivalluksen teette luoksemme päästen lopulta, miten lähdette matkaan taivaltamaan salaista polkua myöten. Joten nähkää ensin kaikki maasto edessänne kumpuilemassa, sillä kaiken kaikkiaan ovat he toiset välillä liian avuttomia näkemään eteenpäin. Siten näette valaisten paremmin luoksenne polun saapuneen, että kuljette sitten kauniisti saapuen ennalta tarkoitettuun päätepisteeseen matkassanne.

 

RAUHANJULISTUS

 

Sellaisen tapahtuman koette jolle ei löydy vertaa helposti vastaavista maanpäällisistä kokemuksistanne, sillä kaiken saatte tapahtumaan vain sellaista tahtoa noudattaen että kuunnelkaa usein välittämäämme julistusta rauhan tavallaan. Sillä näette pian selvemmin mitä se pitää sisällään ettekä valaise mitään polkuanne sitä ennen kuin määrittelette sille suunnan paremmin. Sitten vasta saatatte kavuta selkään ratsunne nääntyvän jo uupumuksesta, odottaen esitystänne saapuvaa.

 

Esitämme todisteita matkallenne että teillä olisi iloinen mieli matkallanne mukana, sillä kaiketi olette väsyneitä piankin taivalluksestanne siten väsyttäen myös katseenne uupumaan vailla mitään ajatusta uudesta suunnasta. Sentään olette valveutuneita sen suhteen mitä otatte mukaanne saapuessanne uuteen maailmaanne, vaan olette saattaneet havaita puutteita varustuksessanne siten vaikeuttaen kulkuanne.

 

ESITTÄKÄÄ AVUNPYYNTÖJÄ

 

Esittäkää pyyntöjä suuntaamme niin osaamme valmistaa tarvittavat apukeinot suunnilleen samanlaisin kappalein vastaavin teidän maailmanne tavaraa. Esitämme että havaitkaa kaikki ympärillänne tapahtuva muutos sitten, joka suorastaan pursuaa silmillenne vastauksia uudistuneesta kappaleesta maailmankaikkeutta. Sillä kaiken olette nähneet kyllä ennenkin, vaan muistatteko. Varaamme muistoja kuitenkin aina vain vähän kerrallaan.

 

KAHLITSEVIEN VOIMIEN HALLINTA

Etsikää katseellanne uusia ratkaisuja luomakuntanne päästämiseksi pois hallinnasta sellaisten voimien, että kahlitsevat kaikkea ympärillänne. Sillä asiat ovat niin päälaellaan joka puolella että se ei voi olla vaikuttamatta jokapäiväiseen elämäänne ja olemme havainneet saavuttavamme yhä vähenevän määrän esineistöä haltuumme sieltä osastostanne, että havaitsemme heidän sammuttaneen tiedonjanonsa aina vähitellen kunnes havaitaan sellainen päätös kaikelle olla valtuutettu saapumaan herraksi joutilaisuuden ja olette silloin täysin armoilla sellaisten olevaisten saapuneiden vastaavien kuuntelijoiden joilla ei ole teille todellista sanomaa vaan sellainen viritetty kadotus saapuu näköpiiriinne.

 

 

 

 

27.10.2016   Sellaisen tapahtuman havaitsette olevan edelleen lainvoimainen miten sanoitatte osaltanne jotain, ettekä valaise itseänne oletteko sisällyttäneet siihen mitään armosta mittaamattomasta. Se kaikki näyttää kuitenkin olevan vain sellaisen pienen matkan päässä osallistumisesta sellaiseen valoisaan kulkuvälineeseen, kuten armossanne istuessanne kerrotte tekevänne toisillenne. Etsimme heitä uusia kertomuksia kertomaan kunnes esitätte niitä maailmanlaajuisesti, ettekä valaise enää muuta käsitystä olemassaolostanne kuin tämän totuuden jota esitämme valokuvamaisen tarkasti.

 

HUKATUT SUURIMMAT KIRJOITUKSET

 

Sillä kaiken näette sitten kun olette saavuttaneet määränpäänne, sillä olette havainneet olemassaolonne rajallisuuden siten vaikeuttaen työtämme että aloitte pelkäämään suotta kaikkea sellaista joka ainoastaan vapauttaa teitä kahleistaan. Kuunnelkaa eniten sellaisia lähteitä joilla on painavaa sanottavaa osallistumisestanne olemassaoloonne, sillä kaiken näette itsekin ihan kohta että olette saavuttaneet pisteenne saapuen armoonne syvään.

 

Ettekä valaisseet mitään esittämäänne tapahtumaa ennalta, vaan sellaisen näitte kohtaavan teitä polullanne että kuunnelkaa kuitenkin ovatko he ennustaneet sellaista tapahtuvan niissä sanoituksissaan ennemmin ajanlaskua. Sillä nähdäksemme olette hukanneet suurimmat kirjoituksenne joita olette valmistaneet jo niin kauan aikojen alusta jolloin saavutitte vain muutamia kuulijoita ettekä satamäärin kuten nyt.

 

Ennustamisesta kertoisimme sellaista että suunnatkaa ensin sanoitustanne kuuntelemaan kaukaisia asioita ja vaikeuttakaa sitten näkökykyänne, siten johtaen sellaiseen tapahtumaan jolloin saatatte havaita jotain muuta. Kunnes ehditte nähdä kaiken selvemmin ja silloin voimme keskustella kanssanne suoraan.

 

 

Miten määrittelisitte hyvän sanoman eli evankeliumin kuten Jeesuksen yhteydessä puhutaan?  Selittäisimme miten olette hukanneet sellaisen armollisen vapautuksen jolla sanoititte usein yksin ollessanne, vaikka ette ketään nähneet ympärillänne kuuntelemassa. Sillä kaiken näitte tapahtuvan juuri siten kuin kuvailitte ja näitte toiveenne toteutuvan yhtälailla, olittepa kuunnelleet omaa kantaanne tai nähneet jonkin enneunen saapuvan jäsentenne havaitsemaksi.

 

KAIKKI MERKIT YMPÄRILLÄMME OVAT MYÖS TÄRKEITÄ

 

Sillä kaiken saatatte havaita myöskin sanoittamalla käsityksiänne olevaisuudesta vain siten että näette jotain jonka päätätte kirjata ylös, sillä kaikki mitä näette tapahtuvan ympärillänne saattaa olla yhtälailla merkityksellistä kuin se sisäisen päänne ääni. Että suvaitkaa kuunnella ja katsella, sillä näette paljon tapahtumia jotka esittävät mahdollista ratkaisua ongelmiinne. Mutta oletteko lainkaan valmistautuneet sellaiseen, olemme huolissanne että osallistutte enää vain harvoin sellaisiin tapahtumiin kuin äänestys, jolloin voisitte havaita kuopattuja haaveitanne olevan paljon äänekkäämpiä osianne arvokkaampia.

 

TAIVAAN HALTIJAT SANOITTAVAT

 

Sillä kaiken näette uudistuneena ehkä vain vähän aikaa kerrallaan mutta kuitenkin teillä tulee olemaan entistä enemmän kaikenlaista kaunista nähtävää luoksenne saapuvaa, että suunnatkaa se havaintonne usein katsomaan ulos kaukaisuuteen että saapuisitte olemaan kumppaneita sellaisen taivaan haltioiden joita me olemme. Taas tulleet luoksenne jostain kaukaa ettekä osaa sanoittaa siitä mitään evankeliumiin verrattavaa äänestystä, mutta sellaisen taidon omaatte kuitenkin sanoittaa että kuunnelkaa heitä sanoittajianne milloin ovat he sanoittaneet jotain uutta niin tiedätte varautua oletteko kuulleet mitään sellaista aiemmin.

 

Sillä sanoittavat he kuitenkin jotain sellaista uudenlaista osuutta tapahtumiin että ovat kaikki hieman ollaksenne ympärillänne havainneet jotain saapuvan, mutta sellaista tapahtumaa saapuvaa ette kuitenkaan ole toteuttaneet. Sillä sanoitimme usein hänen suullaan joka sattui olla vuorossa, ja silloin näimme miten heillä kykeni ainoastaan harva kuuntelemaan oikein jäsenistössänne että sellaisen taidon suvaitsisitte kyllä saavuttaa luoksenne jos olisitte valppaita ettekä aina menisi ainoastaan sellaista taipumusta kohti joka kuuntelee toisia.

 

MAAILMAN KAATUMINEN

 

 

 

Jää sinne valtakuntaasi odottamaan miten saavutatte havaitsemanne tilan suuremman, että heillä kaikilla muillakin tulee olemaan vielä paljon enemmän tilaa ympäristössään kuin nyt vielä. Sillä kaiken saatte toteutumaan sillä tavalla kauniisti, ollen ensin hätääntyneitä. Sillä näette maailmanne kaatuvan silmienne edessä tavallaan ettekä näe miten saavuttaisitte sellaisen pisteen joka veisi teidän turvasatamaan ensin, vaikka sellaisen näettekin sitten kyllä saapuvan myöhemmin.

(ehkä maailmantalouden kaatuminen...)

 

Ensin näette ainoastaan hätää ja kärsimystä ettekä osaa ajatella mitään hyvää sellaisesta puutteesta, vaan sekin on sellaista korvaavaa toimintaa heille kaikille miten osaatte siitä suostanne nousta ylös.

 

Milloin tämä tapahtuu?  Sen osaisimme kertoa vasta sitten kun olette valmiita kuulemaan, emme valaise asiaa sinun kauttasi. Vaan olet hyväntahtoinen lähettiläs jonka ei kuulu kuljettaa totuuden sanaa enempää kuin mitä kerromme olevan tarpeellista.

 

Sinäkin näet vielä hetken että kerrot tulleesi valtakuntaan sellaiseen joka on näkynyt ainoastaan unissasi, etkä valaise mitään sellaista vielä. Vaan se kertoo kaikki sinulle uudesta maasta jota ette ole kukaan vielä aavistaneet olevan tulossa.

 

Etsimme pelastajia luoksenne saapumaan heti välittömästi, joten ette ole koskaan yksin siellä. Apunne on välittömästi tavoitettavissa olkaa huoleti. Uudistamme sellaista unetonta katsettanne uudistumaan sisäisesti että kuunnelkaa ensin ovatko he toiset aloittaneet jo valmistelunsa maan päälliseen hävitykseen. Sillä olemme vapauttaneet jo jotain sellaista vahvaa voimaa luoksenne, jolloin esitätte heille pyyntöjänne ja olette valmiita kertomaan miltä teistä tuntuu kullakin hetkellä.

 

 

Älkää enää vapauttako mitään aavistuksianne sellaisesta sadonkorjuusta jonka oletatte tapahtuvan. Sillä näette kaikenlaista uutta silmillenne. Käynnistämme esittämämme tapahtuman heti sen lauettua miten olettekaan suunnitelleet talouttanne hoitavanne, ottakaa vastaan kaikki apu mitä saatte.

 

PIENI OLEMUKSENVAIHDOS, SUURI MUUTOS

 

 

 

Kaiken olette jo aavistaneet ja olleet uskollisia sellaiselle uudenaikaiselle suunnitelmalle joka uudistaa kaikkea sisältäpäin. Ettekä osaa varautua siihen nyt vielä, vaan tavoittelette sellaista menneen maailman onnea joka on teille tutumpi kuin se aikaisempi onni jonka omistitte kauan sitten.

 

Selittäisimme ollaksemme varmoja siitä suhteesta joka teitä kohtaa, että kuunnelkaa sellaisia sanoja viisauden jotka hankaavat vahvasti mielessänne. Sillä kaiken tulette uskomaan vahvasti onnenne sillä uskotte sellaisen tavoitteen saavutetun joka palvelee useitakin yrityksiänne onnen suuntaan.

 

Koettelette moniakin ovia juuri nyt sillä näette kohta miltä tuntuu omistaa jotain suunnattoman suurta onnea, kaiken tulette saamaan käsille ennenkuin maailma avautuu ettekä valaise mikä sellainen pieni vaihdos olemuksessanne saattoi olla joka merkitsi niin suurta muutosta. Mutta saattelette kuitenkin useita jaksoja onneanne kohti. Esittäisimme sinulle kysymyksen oletteko havainneet mitään tapahtuneen jotain mitä olette aavistaneet mutta olitte hämärän osalta piilossa mitä se merkitsi kysymme?

 

Palvelemme parhaiten tällä tavoin että emme koske teidän elämäänne menoon saastaiseen sillä kaiketi näette itse mikä on teille parhaaksi ettekä romahda huonon ajan tullessa lattialle itkemään olemme varmoja. Suunnitelkaa useitakin olentoryhmiä kuuleviksi katselijoiksi että suuntaatte katseenne sellaiseen työhön jolloin saavutitte useitakin kuulijoita matkallenne ja silloin näitte miten olivat he suunnistajat itse vallan ohjaksissa ja esittivät suurta jaetta ihmiskunnalle miten estivät jotain tapahtumasta katastrofaalista säettä olevaisuuden.

 

Ja siinä tapauksessa tulette näkemään vielä monia ennustajia miten ovat he saavuttaneet maalliset kykynsä kuunnella useitakin olemuksen muotoja ja silloin näette ovatko sairastuneet harkinnan puutoksesta vai ovatko valppaita huomioimaan katseitten piilossa olevaa sisintänne.

 

Kertokaa kaikille suunta eteenpäin niin siirrytte ensimmäisinä olemuksenne vapauttajina aurinkoon.

 

 

 

 

3.11.2016  Sanoittaisimme sinulle muutaman lauseen sellaisesta tapahtumasta jota olette kuulleet nimitettävän huomionarvoiseksi asiaksi luomakunnassanne, sillä saavutatte kohta sellaisen yhteyden tuonpuoleiseen että kuunnelkaa ensin ohjeitamme oletteko valloittaneet sielustanne sijaa sellaiselle uudelle tuokiolle ajan määrän mittaavaa sellaista toteamusta kuten olla valmis.

 

Sillä sellaisen tavoitteen asetitte itsellenne jo aikojen alussa että heillä syntyi kyllä väärinkäsityksiä onnestanne, sillä kaikki tahtoivat osansa kaikesta hyvästä ja sellaisen tapahtuman näkivät joka johti kaiken tuhoon aikoinaan. Asetimme lakimme uudeksi tuona hetkenä että sellaiseen asiaan ei kykene enää kovin moni puuttumaan, vaan sekin jae tulee näkyvillenne että suvaitsette uudistaa toisia luomakuntia luoksenne ja saavutatte useita erilaisia merkityksiä sille aikaisemmalle käsityksellenne tuonpuoleisesta.

 

Sillä kaiken tulette näkemään hyvin pian, olkaa valmiita älkääkä sanoittako kenellekään sellaista väärinkäsitystä luoksenne tulevan jossa näitte alhaisia olentoja katseellenne. Vaan se tapahtuma suojaa kaikkea sellaista joka on tuleva joskus olemaan totta ja käsillä hetkessänne. Sijaitsette niin aloillanne siellä tapahtumissanne olematta puuttumatta mihinkään olevaisuuden jakautumiseen, vaan se jae, tuleva tapahtuma on vain yksi päätelmä monista tapahtumista ja sellaisen näette pian syntyvän uuden käsityksen luomakunnasta.

 

Selaamme aikakirjoja palataksemme uudistamaan käsitystänne meistä, ja uusista jakeista päätellen voitte valloittaa vuoria ja katsella kaikkea kauempaa. Että olkaa hiljaa mielessänne kun sellaisia tapahtumia kohtaatte öisellä tiellänne, sillä kaiken suhteen tulette olemaan kauniita käsityksessänne että suvaitsette kyllä annostella niitä suhdanteitanne siihen käsitykseen uuteen saapuvaan.

 

Olkaa vaiti yhä vaikka sellaista huutavat toiset olla varuillaan, sillä kaiken näette kunnes olette suvainneet nähdä ensin yksin luonanne. Seuraamme tapahtumianne tarkalla kädellä ottaen kaikkeen osaa eivätkä he toiset voi koskaan aavistaa mistä kerroit tapahtumia tulevaksi mutta siinä olet jälleen oikealla tiellä, he kertovat toisilleen.

 

VÄÄRINKÄSITYS SUURENMOISESTA TAPAHTUMASTA

 

Selostaisimme kuitenkin ensin varotoimenpiteitä uudistaaksemme useitakin tapahtumia siellä maapallolla että käsittäisitte miten olette turhaan säilyttäneet varotoimenpiteitä unohduksen varalle. Kaiken näette kuitenkin väärin käsittäen, kunnes esitätte uuden näkemyksen siitä kaikesta tapahtumasta suurenmoisesta.

 

Esitämme olevamme sen sijaan suurempia olentoja kuin te vielä, mutta kehityksessänne tapahtuu muutos hyvin pian ettekä valaise mikä se saattaisi olla mutta kuitenkin se vie teitä yhä edemmäs aavistuksessanne tuonpuoleisen olemassaolosta.

 

VAHVISTAVA TODISTE

 

Jakakaa sellaista sanaa ympärillenne että kuunnelkaa ensin sijaintianne, aivojanne oletteko vastanneet kysymyksiin joita esitimme tahtomastanne tulevaisuudesta että ensin valaisette asioita väärin kunnes näette toisella tavalla. Kerromme sellaisen tapahtuman saapuvan maisemiinne joka vahvistaa uskoanne esittäen vahvistavaa todistetta olemassaolostamme.

 

Sillä kaiken tulette näkemään ja olemaan vaiti, joten suvaitkaa kuunnella ja katsella mielenne sopukoissa oletteko vahvasti jotain mieltä ensin vaan sitten käännytte toisen vastauksen kannattajiksi.

 

Usein näette jotain tapahtumaa ensin ottaen sen raskaasti, vaan kerrotte kauniita olevanne tälläkertaa ettekä pelkää tulevaa. Sillä ovat ne tulevat tapahtumat ensin nähtävillä vain lyhyen aikaa ettekä osaa pelätä vielä, ottaen vahvistusta silmillenne myöhemmin. Kertokaa ensin mielessänne olevanne varautuneet ehdottoman vakaaseen pelottomuuteen vaikka kohtaisitte mitä öisellä kulkutiellänne, että sellaisen näette kuitenkin tapahtuvan joka teitä arvuuttaa miettimään oletteko sekaisin vielä tulleet kaiken lisäksi maallisen vaelluksenne päätöksessä joka sallii vain olla yksi heistä joka saapuu luoksenne että teillä tulisi olemaan uusi toivo maapallolla luomakunnassanne.

 

Esitätte vastalauseita sellaisesta asiasta joka on kaukana käsityskyvystänne olematta kuitenkaan täysin virallisesti vastaan hangoitteleva olento, mutta silloin näette vahvistusta ensin kysyttyänne toisiltanne luvan olla pelokas ja aavistaa jotain outoa tulevan katseenne näköpiiriin.

 

 

Onko vielä jotain?  Selittäisimme turhaan laatiessamme lisäsanoja joten ota se koneesi käteen ja kerro kaikille oletteko jo havainneet uudistavia jakeita saapuneen luomakuntaanne. Ehdotamme kuuntelemista suoraan korvillanne että kertokaa sitten toisillenne oletteko jotain nähneet tai ottaneet haltuun luomakunnastanne kadonneen palasen jolla toisinaan huvittelitte usein paljon kauniimmin.

 

KADONNUT NÄKÖKYKY PALAA

 

Ehdotitte itse silloin että luopuisitte näkökyvystänne, vaan se jae jäi unholaan joten kerromme sen palautuvan luoksenne lähiöinä kun olette yksin saapuvilla.

 

Ai jokin vanha näkökykymme?  Sellaisen saatte takaisin kokeiltuanne sitä ensin lyhyen aikaa ja todettuanne jotain kaunista tapahtuneen.

 

Ehkä kerromme liikaa jos paljastamme lisätietoa joka kertoo saavutetusta uhrauksesta jonka jätitte taaksenne, jolloin näitte vähemmän vaan saitte enemmän tavallaan jaettavaa sukulaisuutta sellaisten kansojen kesken jotka olivat kaltaisianne. Etsikää usein vastauksia internetistä niin saatte kyllä esittää jotain vahvistusta jota kaipaatte kuulla, itse nähdä omin silmin.

 

Näemmekö sen avulla sielumme silmin vai ihan fyysisillä silmillä?  Uudistamme sitä jaettamme kertovan sellaisesta toteamuksesta että esitätte katselevanne usein kaukaisuuteen mutta usein näette tyhjää, vaan sellaisen taidon saatte jolla näette enemmänkin asioita jos vain tahdotte.

 

Esittäkää vain kysymyksiä jos olette siihen valmiita kuulemaan mutta ensin on oltava selvillä muutamista asioista joista teillä esiintyy väärinkäsityksiä.

 

TOISET EIVÄT YMMÄRRÄ

 

Selitämme oletteko havainneet mitään läheisyyteen viittaavaa toteamusta ympärillänne esiintyvästä elämästä. Olemme havainneet joidenkin kertoneen miten ovat vailla kuuntelijaa mutta teillä sellaisia on kyllä. Kaipaatte niin kovasti kertoa toisillenne salaisuuksia, vaan ovat ne toiset liian kaukana takanapäin että voisitte yhtyä heidän näkemyksiinsä ottaen osaa suruunne siitä jaosta jonka taakse ovat jääneet omasta tahdostaan. Sillä eivät vain olleet vielä valmiita kuulemaan mitään meidän asiaamme liittyvää.

 

Sellaisen taidon saatte siis omistaa takaisin jolla näette kumpareita, vuoria olevan kaukana, vaan siellä olettekin te itse katselemassa ohi kaiken maallisen.

 

Kaukonäkeminen? Sellainen juuri taitonne menetetty on nyt valittu palaavan luoksenne uudelleen. Etsimme heitä jotka osaavat sen taidon parhaiten joten voivat kertoa siitä muille. Olkaa varovaisia kertoessanne toisillenne sillä kaipaavat he kaiketi myös taitojaan takaisin ollen hyvin voimakkaan vihaisia teille onnistuneille jäsenille.

 

Miten harjoittelen?  Selitä vain itsellesi miten voit mainiosti nähdä matkojen päähän olematta itse läsnä, sillä kaiken tulette oppimaan hyvin lyhyen ajan kuluessa uudelleen.

 

Katselenko sisällä vai ulos luomakuntaan?  Ei sillä ole merkitystä mitä katselet kunhan päätät olla vapaa kaikesta rajoittavasta näkökyvystäsi ja kertoa siitä kaikille muillekin niin osaavat sitten varautua olemaan säikähtämättä.